Nieuws

Mondgezondheid jeugd

29 november 2018

Op 23 november verscheen het Signalement Mondzorg 2018 van Zorginstituut Nederland. Met daarin de uitkomsten van epidemiologisch onderzoek naar mondgezondheid en mondgezondheidsgedrag van kinderen en jongeren dat het Zorginstituut in 2017 heeft laten uitvoeren bij de 5-, 11-, 17- en 23-jarigen van vier gemeenten. Deze uitkomsten worden vergeleken met gegevens die in 2007 en 2011 bij dezelfde leeftijdsgroepen zijn verzameld. Het onderzoek in 2017 laat zien dat de mondgezondheid van de 5-jarigen de afgelopen jaren is verbeterd. Van de andere onderzochte leeftijdsgroepen is de mondgezondheid echter gestagneerd of zelfs verslechterd. Zie ook elders op deze website Mondgezondheid > Gebitsgezondheid.

De KNMT herkent dit beeld en pleit onder meer voor een bredere samenwerking tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg  en huisartsen om ouders en kinderen/jongeren bewust te maken van het belang van preventie. Overigens worden al allerlei preventie-initiatieven ontplooid.