Deelname aan KNMT-onderzoek

Voor ieder KNMT-onderzoek worden de tandartsen benaderd die eerder aan het betreffende onderzoek hebben deelgenomen. Tenzij zij zich hebben afgemeld, bijvoorbeeld vanwege praktijkbeëindiging. Daarnaast wordt steeds een aanvullende steekproef van tandartsen benaderd. Er zijn tandartsen die regelmatig ‘peilstation’ zijn, anderen doen incidenteel mee.
Nieuwe peilstation-tandartsen zijn altijd welkom.

Bent u tandarts en geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan het KNMT-onderzoek? In Het KNMT-project Peilstations: onderzoeken, gegevensverzameling en deelname kunt u meer lezen over de uitvoering van de onderzoeken en over hoe u kunt deelnemen.

U kunt zich als deelnemer aanmelden via knmt-onderzoek@knmt.nl. Als u nadere vragen hebt, kunt u die ook langs deze weg stellen.