Patiëntenvoorlichting

Alles over het gebit

Ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting aan patiënten door tandartsen en tandarts-specialisten heeft de KNMT de website ‘allesoverhetgebit‘ gelanceerd. Hierop kunnen patiënten terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over allerlei aspecten van de mondgezondheid en de mondzorg.