Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen

Omdat het tandheelkundig vakgebied zich op verschillende gebieden heeft verdiept en uitgebreid, is het voor tandarts-algemeen practici niet meer mogelijk om alle onderdelen ervan op een hoog niveau te beheersen. Tandartsen hebben bovendien vaak meer of minder affiniteit en ‘handigheid’ met bepaalde deelgebieden van het vak. De tandheelkunde kent dan ook diverse differentiaties; tandartsen die zich hebben toegelegd op een deelgebied. Dat kan betrekking hebben op een bepaalde behandeling, maar ook de behandeling van specifieke patiëntgroepen betreffen.
Zie voor een overzicht van de verschillende tandheelkundige differentiaties Gedifferentieerde tandartsen.

In onderzoek van de KNMT komt aan de orde of en hoe vaak tandartsen patiënten ’horizontaal verwijzen’ naar een gedifferentieerde collega. In 2023 zei 93% van de tandartsen dit te doen. Zie voor een overzicht hiervan de samenvatting Horizontale verwijzing.