Tandartsspecialist: orthodontist

De specialisatie dento-maxillaire orthopedie, kortweg orthodontie, volgt op de opleiding tot tandarts. Orthodontisten houden zich bezig met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen in de kaken. Ze werken in (eigen) praktijken en behandelen eveneens op verwijzing van de tandarts. Orthodontisten begeleiden vooral de groei en ontwikkeling van het tand-kaakstelsel bij kinderen. Maar ook bij volwassenen wordt tand- en kaakregulatie gedaan. In ernstige gevallen kan operatief ingrijpen (samen met de MKA-­chirurg) onderdeel van de behandeling zijn.

De ‘actieve’ beroepsgroep van orthodontisten wordt gedefinieerd als al degenen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2024 waren dit er 335. De taartdiagram en de staafdiagram laten respectievelijk de verdeling naar leeftijd en die naar sekse en leeftijd zien.
Duidelijk is dat orthodontisten veelal hun opleiding niet voor het dertigste jaar afronden. Verder laat de staafdiagram zien dat ook in dit specialisme vrouwen aan een opmars bezig zijn. Van het totaal was 47% vrouw, in de leeftijdsgroep tot en met 39 jaar was dit 59%.

Leeftijd van geregistreerde orthodontisten van 67 jaar of jonger in Nederland, per januari 2024

i

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde orthodontisten van 67 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2024

i

Per voorjaar 2024 waren er volgens de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) in totaal 41 orthodontisten in opleiding.