Tandartsassistenten

In bijna alle tandarts­praktijken in Nederland zijn tandartsassistenten werkzaam. Zij assisteren tandartsen bij de zorgverlening aan de stoel. Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor het (hygiënisch) beheer van materialen en instrumentarium. Verder dragen tandartsassistenten zorg voor allerlei administratieve taken rondom de patiëntenbehandeling.

De wet BIG geeft tandartsen de mogelijkheid om bepaalde (preventieve) tandheelkundige taken te delegeren. Zie hiervoor de toelichting van de KNMT. Ook tandartsassistenten kunnen deze taken, uitsluitend in opdracht én onder toezicht van de tandarts, zelfstandig uitvoeren. De meeste tandartsassistenten die zorgtaken uitvoeren, hebben zich via het volgen van een cursus bekwaamd tot preventieassistent.
Zie ook Zorgverlening door tandarts- en preventieassistenten.

Het precieze aantal tandarts- en preventieassistenten in Nederland is niet bekend. Op basis van onderzoeksgegevens van de KNMT over 2018 kan dit aantal in Nederlandse tandartspraktijken anno 2019 globaal worden geschat op een kleine 17.000.

Opleiding

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. Zie hiervoor de toelichting van de KNMT.