Vorige
Volgende

Tandartsassistenten

In bijna alle tandarts­praktijken in Nederland zijn tandartsassistenten werkzaam. Zij assisteren tandartsen bij de zorgverlening aan de stoel.

Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor het (hygiënisch) beheer van materialen en instrumentarium. Verder dragen tandarts­assistenten zorg voor allerlei administratieve taken rondom de patiëntenbehandeling. De wet BIG geeft tandartsen de mogelijkheid om bepaalde (preventieve) tandheelkundige taken te delegeren. Tandartsassistenten kunnen deze, uitsluitend in opdracht én onder toezicht van de tandarts, zelfstandig uitvoeren. De meeste tandartsassistenten die zorgtaken uitvoeren, hebben zich via het volgen van een cursus bekwaamd tot preventieassistent.

Het precieze aantal tandarts- en preventieassistenten in Nederland is niet bekend. Op basis van registratie- en onderzoeksgegevens over 2019 en 2018 kan dit aantal in Nederlandse tandartspraktijken anno 2019 globaal worden geschat op een kleine 17.000 (KNMT).