Nieuws

Patiëntenenquête KNMT vernieuwd

20 juli 2019

De patiëntenenquête van de KNMT is vernieuwd. De enquête is ingekort en aangepast aan nieuwe registratie-eisen van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Na een korte pilot waaraan enkele tandartsen hebben deelgenomen, is de vernieuwde enquête erkend door het KRT. De enquête wordt aangeboden onder de naam Patiëntenvertellen. Zie verder Patiënttevredenheid.