Patiënttevredenheid

Sinds het najaar van 2013 biedt de KNMT tandartsen de mogelijkheid om in hun praktijk een elektronische patiëntenenquête te houden.

Klantenvertellen biedt deze enquête aan onder de naam Patiëntenvertellen. Dit gebeurt met goedkeuring van de KNMT. De enquête is tevens erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

In het voorjaar van 2019 is de patiëntenenquête vernieuwd. De vragenlijst is ingekort en inhoudelijk aangepast aan nieuwe registratie-eisen van het KRT. En heeft, na een korte pilot waaraan enkele tandartsen hebben deelgenomen, opnieuw KRT-erkenning gekregen.
In de periode maart 2019 tot januari 2021 hebben in totaal 13.147 patiënten die de praktijk van hun tandarts bezochten aan deze vernieuwde enquête deelgenomen en zo de praktijk en de zorgverleners beoordeeld. Onder meer kwam naar voren dat zij de praktijk van hun tandarts gemiddeld het rapportcijfer 9.0 gaven. Verder zou 97% de praktijk aanbevelen aan anderen, terwijl 3% dit niet zou doen

Aanbevelen door patiënten van de praktijk van hun tandarts aan familie en vrienden, in 2019 en 2020

i

Bron: Patiëntenvertellen

In de samenvatting Patiënten vertellen over hun tandarts staat een overzicht van alle gezamenlijke uitkomsten van de patiëntbeoordelingen in de periode maart 2019 tot januari 2021.