Vorige
Volgende

Patiënttevredenheid

Van 2006 tot 2013 bood de KNMT tandartsen de gelegenheid een patiëntenenquête in hun praktijk uit te voeren. Zo’n 380 tandartsen hebben dat in die jaren gedaan. Sinds najaar 2013 is de vernieuwde patiëntenenquête onder de naam ‘Patiëntenvertellen’ een webenquête.
Bureau Klantenvertellen BV biedt deze met goedkeuring van de KNMT aan tandartsen aan. De enquête is tevens erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), ook onder de nieuwe erkenningseisen per 2019.

In de periode september 2013 tot en met december 2018 hebben in totaal bijna 71.000 patiënten een oordeel gegeven over de praktijk van hun tandarts en over de zorgverlening. Uit deze gezamenlijke enquêtes kwam onder meer naar voren dat 85% van de patiënten de praktijk van hun tandarts zeker zouden aanbevelen bij familie en vrienden en dat 12% dat waarschijnlijk zou doen. Zie de figuur op deze pagina.
In Patiënten over hun tandarts vindt u een meer uitgebreid overzicht van de uitkomsten.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Aanbevelen door patiënten van de praktijk van hun tandarts aan familie en vrienden (n = 70.895)

Bron: Patiëntenvertellen, 2013 -2019