Patiënttevredenheid

Sinds 2013 hebben tandartsen de mogelijkheid om in hun praktijk een elektronische patiëntenenquête te houden die is opgesteld door de KNMT.

Klantenvertellen biedt deze enquête aan onder de naam Patiëntenvertellen. Dit gebeurt met goedkeuring van de KNMT. De enquête is tevens erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

In de periode maart 2019 tot januari 2024 vulden in totaal 41.475 patiënten die hun tandartspraktijk bezochten de enquête in. Onder meer kwam naar voren dat zij de praktijk van hun tandarts gemiddeld het rapportcijfer 9,0 geven. Verder zou 96% de praktijk aanbevelen aan anderen, terwijl 4% dit niet zou doen.

Aanbevelen door patiënten van de praktijk van hun tandarts aan familie en vrienden, 2019-2023

i

Bron: Patiëntenvertellen

In de samenvatting Patiënten over hun tandarts staat een overzicht van alle gezamenlijke uitkomsten van de patiëntbeoordelingen in de periode maart 2019 tot januari 2024.