Patiënttevredenheid

Sinds het najaar van 2013 biedt de KNMT tandartsen de mogelijkheid om in hun praktijk een elektronische patiëntenenquête te houden.

Klantenvertellen biedt deze enquête aan onder de naam Patiëntenvertellen. Dit gebeurt met goedkeuring van de KNMT. De enquête is tevens erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

Uit gegevens van Klantenvertellen over de periode september 2013 tot en met december 2018 blijkt dat in totaal bijna 71.000 patiënten hun oordeel over de praktijk van hun tandarts en over de zorgverlening hebben gegeven. Uit deze gezamenlijke enquêtes kwam onder meer naar voren dat 85% van de patiënten de praktijk van hun tandarts zeker zouden aanbevelen bij familie en vrienden en dat 12% dat waarschijnlijk zou doen. De taartdiagram laat dit zien.

Aanbevelen door patiënten van de praktijk van hun tandarts aan familie en vrienden, in 2013 – 2018

i

Bron: Patiëntenvertellen

In de samenvatting Patiënten vertellen over hun tandarts vindt u een meer uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de patiëntbeoordelingen in de periode september 2013-december 2018.