Vorige
Volgende

IQual

In 1989 is de KNMT gestart met het aan tandartsen aanbieden van mogelijkheden tot deelname aan gestructureerd intercollegiaal overleg. In 2004 is hiervoor het IQual-project geïntroduceerd. Dit richt zich op het continu op peil houden van de deskundigheid van de tandarts. Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitscyclus, waarbij tandartsen in groepsverband (de zogenoemde IQualgroepen) ervaringen en kennis uitwisselen.

Twee maal per jaar krijgen de IQualgroepen een themaprogramma aangeboden over een actueel onderwerp. Op een regionale themabijeenkomst worden de onderwerpen gepresenteerd door inhoudelijk deskundigen, waarna de IQualgroepen het onderwerp zelf verder uitdiepen aan de hand van een studiepakket.

Begin 2019 zijn er verspreid over het land 254 IQualgroepen, waaraan in totaal 1.807 werkzame tandartsen deelnemen. Zoals de grafiek laat zien, is dit 21% van de actieve beroepsgroep.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Deelname aan IQual door geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, januari 2018

Bron: KNMT