IQual

In 1989 is de KNMT gestart met de opzet van gestructureerd intercollegiaal overleg door tandartsen op lokaal niveau. In 2004 is hiervoor het IQual-project geïntroduceerd.

IQual richt zich op het continu op peil houden van de deskundigheid van de tandarts. Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitscyclus, waarbij tandartsen in lokale groepen (IQualgroepen) ervaringen en kennis uitwisselen.

Twee maal per jaar krijgen de IQualgroepen een themaprogramma aangeboden over een actueel onderwerp. Zo’n onderwerp wordt op regionale themabijeenkomsten gepresenteerd en ingeleid door inhoudelijk deskundigen. Vervolgens kunnen de IQualgroepen het onderwerp zelf verder uitdiepen aan de hand van een studiepakket.

Begin 2019 waren er volgens gegevens van de KNMT verspreid over het land 254 IQualgroepen, waaraan in totaal 1.807 werkzame tandartsen deelnamen. Zoals de taartdiagram laat zien, was dit 21% van de actieve beroepsgroep.

Deelname aan IQual door geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, januari 2019

i

Bron: KNMT