IQual

IQual is een door de KNMT gefaciliteerde vorm van overleg die zich richt zich op het continu op peil houden van de deskundigheid van de tandarts.

Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitscyclus, waarbij tandartsen in lokale groepen (IQualgroepen) ervaringen en kennis uitwisselen.

Twee maal per jaar krijgen de IQualgroepen een themaprogramma aangeboden over een actueel onderwerp. Zo’n onderwerp wordt op regionale themabijeenkomsten gepresenteerd en ingeleid door inhoudelijk deskundigen. Vervolgens kunnen de IQualgroepen het onderwerp zelf verder uitdiepen aan de hand van een studiepakket.

IQual is beschikbaar alle tandartsen, ongeacht of zij lid zijn van de KNMT. Begin 2024 waren er verspreid over het land 237 IQualgroepen actief, waaraan 16% van de leden van 67 jaar of jonger deelnam.

Deelname aan IQual door geregistreerde tandartsen (KNMT-leden) van 67 jaar of jonger in Nederland, januari 2024

i

Bron: KNMT