IQual

In 1989 is de KNMT gestart met de opzet van gestructureerd intercollegiaal overleg door tandartsen op lokaal niveau. In 2004 is hiervoor het IQual-project geïntroduceerd.

IQual richt zich op het continu op peil houden van de deskundigheid van de tandarts. Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitscyclus, waarbij tandartsen in lokale groepen (IQualgroepen) ervaringen en kennis uitwisselen.

Twee maal per jaar krijgen de IQualgroepen een themaprogramma aangeboden over een actueel onderwerp. Zo’n onderwerp wordt op regionale themabijeenkomsten gepresenteerd en ingeleid door inhoudelijk deskundigen. Vervolgens kunnen de IQualgroepen het onderwerp zelf verder uitdiepen aan de hand van een studiepakket.

IQual is alleen beschikbaar voor KNMT-leden. Begin 2022 waren er verspreid over het land 244 IQualgroepen actief, waaraan 19% van de leden van 67 jaar of jonger deelnam.

Deelname aan IQual door geregistreerde tandartsen (KNMT-leden) van 67 jaar of jonger in Nederland, januari 2022

i

Bron: KNMT