Nieuws

KIMO stelt eerste klinische praktijkrichtlijnen vast

11 april 2018

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), najaar 2016 opgericht door onder meer de KNMT, heeft de eerste drie klinische praktijkrichtlijnen vastgesteld. Dat gebeurde op 4 april op de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging. Het betreft de richtlijn ‘Peri-implantaire infecties’ en twee richtlijnen ‘Implantaatgedragen protheses’ voor respectievelijk de bovenkaak en de onderkaak. De drie richtlijnen worden aangeboden aan het Zorginstituut (ZIN) om te worden opgenomen in het register van ZIN.

Deze richtlijnen zijn de eerste van in totaal twaalf richtlijnen die volgens de meerjarenagenda van het KIMO uiterlijk eind 2020 gereed moeten zijn.
Zie verder ook elders op deze website Kwaliteitsbeleid > Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).