Aannemen van nieuwe patiënten

Blijkens onderzoek van de KNMT had 84% van de tandartsen in 2020 naar eigen zeggen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten in de praktijk.

De grafiek laat dit zien. Echter, 45% stelde daarbij wel bepaalde voorwaarden. Desgevraagd zeiden deze tandartsen dat ze nog patiënten aannamen die een gezins-, familie- of vriendenrelatie hebben met een al ingeschreven patiënt, die waren verwezen door een collega-tandarts en/of die gemotiveerd bleken om hun gebit goed te verzorgen.

Aannemen van nieuwe patiënten in tandartspraktijken, in 2020

i

Bron: KNMT