Aannemen van nieuwe patiënten

Blijkens onderzoek van de KNMT had 84% van de tandartsen in 2020 naar eigen zeggen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten in de praktijk.

De grafiek laat dit zien. Echter, 45% stelde daarbij wel bepaalde voorwaarden. Desgevraagd zeiden deze tandartsen dat ze nog patiënten aannamen die een gezins-, familie- of vriendenrelatie hebben met een al ingeschreven patiënt, die waren verwezen door een collega-tandarts en/of die gemotiveerd bleken om hun gebit goed te verzorgen.

Aannemen van nieuwe patiënten in tandartspraktijken, in 2020

i

Bron: KNMT

Door de jaren heen houdt de KNMT via het project Peilstations zicht op de toegankelijkheid van tandartspraktijken. Zie voor de uitkomsten hiervan de samenvatting Wachttijden en aannemen van nieuwe patiënten.
En de infographic in het NTVT van januari 2023 waarin naast het aannemen van nieuwe patiënten de werkdruk aan de orde komt en hoe tandartsen inschatten hoe makkelijk of moeilijk zij een opvolger zouden kunnen vinden.