1a.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de KNMT
 • de gebruiker: de bezoeker (u) van de website
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen
 • de content/inhoud: alle op de website aanwezige informatie

1b.  Het onderstaande is van toepassing op iedere pagina van deze website en op de gehele content/inhoud.

2.  De eigenaar heeft de content/inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en/of van onjuist gebruik ervan.

3.  De eigenaar selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig, maar is niet verantwoordelijk voor content/informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.

4.  Gebruik van delen van de content/inhoud is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • gebruik / overname is niet voor zakelijke of commerciële doeleinden
 • de content/inhoud wordt niet bewerkt
 • de gebruiker meldt het gebruik van (delen van) de content/inhoud, via staatvdmondzorg@knmt.nl
 • bij gebruik (voor journalistieke doeleinden) geldt:
  • tot 250 woorden: onder vermelding ‘bron: www.staatvandemondzorg.nl’
  • meer dan 250 woorden: na vooraf contact met de KNMT, via staatvdmondzorg@knmt.nl

5.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de content/inhoud is een inbreuk op intellectuele rechten.