Vorige
Volgende

Kwaliteitsregister Tandartsen

In 2007 is op initiatief van de KNMT het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) ingesteld, een onafhankelijke en openbare registratie van tandartsen in Nederland. De grafiek laat zien dat per januari 2019 ruim de helft (52%) van de actieve tandartsen in het KRT staat ingeschreven. Overigens is van de actieve tandartsen die lid zijn van de KNMT 78% geregistreerd in het KRT.

Tandartsen die zich inschrijven in het KRT, committeren zich aan vijf registratienormen. Per 1 juli 2012 gaat het, beknopt omschreven, om het volgende.

1. Onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register en verlenen, tijdens de registratieperiode van vijf jaar, van gemiddeld 3.300 uur (minimaal 14 uur per week) tandheelkundige zorg aan patiënten.
2. Naleving van de geldende (praktijk)richtlijnen en gedragsregels voor tandartsen en in staat zijn om adequaat te communiceren in de Nederlandse taal.
3. Tenminste één maal per vijf jaar (doen) uitvoeren van een patiëntenenquête en deelnemen aan een basale vorm van (digitale) visitatie.
4. Op peil houden van kennis en kunde door het volgen van bij- en nascholing, individuele activiteiten en het voeren van intercollegiaal overleg. Verder het behalen van minimaal 180 KRT-punten in vijf jaar en in de deskundigheidsbevordering aandacht geven aan tenminste vier van zeven omschreven competenties.
5. Aansluiting bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zie voor meer informatie de KRT Registratienormen.

 

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) door geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, januari 2019

Bron: KNMT/KRT