Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Het KRT is in 2007 op initiatief van de KNMT ingesteld, als onafhankelijke en openbare registratie van tandartsen in Nederland.

De taartdiagram laat zien dat per januari 2020 de helft (50%) van de ‘actieve’ beroepsgroep van tandartsen (degenen van 67 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend adres in Nederland) in het KRT stond ingeschreven. Overigens was van de actieve tandartsen die lid zijn van de KNMT 79% geregistreerd in het KRT.

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) door geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in Nederland, januari 2020

i

Bron: KNMT/KRT

Tandartsen die zich inschrijven in het KRT, committeren zich aan vijf registratienormen. Per 1 juni 2012 gaat het, beknopt omschreven om het volgende.

  1. Onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register en, gedurende de registratieperiode van vijf jaar, verlenen van gemiddeld 3.300 uur (minimaal 14 uur per week) tandheelkundige zorg aan patiënten.
  2. Naleving van de geldende (praktijk)richtlijnen en gedragsregels voor tandartsen en in staat zijn om adequaat te communiceren in de Nederlandse taal.
  3. Tenminste één maal per vijf jaar (laten) uitvoeren van een patiëntenenquête en deelnemen aan een basale vorm van (digitale) visitatie.
  4. Op peil houden van kennis en kunde door het volgen van bij- en nascholing, individuele activiteiten en het voeren van intercollegiaal overleg. Verder het behalen van minimaal 180 KRT-punten in vijf jaar en in de deskundigheidsbevordering aandacht geven aan tenminste vier van zeven omschreven competenties.
  5. Aansluiting bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zie voor meer informatie de KRT Registratienormen.