Bevolking, omvang en leeftijd

De Nederlandse bevolking groeide tussen 1995 en 2023 van zo’n 15.424.000 naar 17.811.290 personen (CBS).

Tegelijkertijd is er sprake van een relatieve groei van de bevolkingsgroep vanaf 50 jaar, zoals de grafiek laat zien. In 1995 waren ongeveer drie op de tien (29%) mensen in Nederland 50 jaar of ouder. In 2023 geldt dat voor vier op de tien (41%) inwoners.

Procentuele verdeling van de bevolking van Nederland naar leeftijd, in 1995 en in 2023

i

Bron: CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt jaarlijks gegevens over de ervaren gezondheid en het zorggebruik (medische contacten) van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. Voor deze CBS-gegevens over het tandartsbezoek zie Tandartsbezoek.