Welkom op Staat van de mondzorg. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen en tandartsspecialisten.

De KNMT stelt zich tot taak om de voorwaarden te bevorderen waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen en daarmee bij te dragen aan de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland. Om in het kader hiervan betrouwbare informatie te verkrijgen over de beroepsuitoefening van tandartsen voert de KNMT regelmatig onderzoeken uit.

Mondzorg is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg. Veruit de meeste mensen in Nederland bezoeken ten minste jaarlijks een tandartspraktijk. Per 2024 zijn naar schatting in totaal zo’n 40.700 tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten, tandartsassistenten, tandprothetici en tand­technici voor hen actief.

Op deze website wordt op basis van registratie- en onderzoeksgegevens in vogelvlucht een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de mondzorg in Nederland. Dit gebeurt in de vorm van korte beschrijvingen, waar mogelijk aan de hand van grafiekjes en tabellen en/of aangevuld met publicaties. De website bevat negen hoofdstukken, die u vindt via de homepage.
Zie voor nadere informatie ook KNMT-onderzoek.