Vorige
Volgende

Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Bij een aantal van deze deelgebieden gaat het om erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Zoals de tabel laat zien, zijn er begin 2018 ruim 700 erkende gedifferentieerde tandartsen. De tandarts-implantologen vormen daarbinnen de grootste groep.

In het voorjaar van 2016 is aan tandartsen met een eigen praktijk gevraagd of en zo ja hoe vaak zij patiënten verwijzen naar gedifferentieerde collega’s. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek Horizontale verwijzing door tandartsen.

Aantal erkende gedifferentieerde tandartsen naar deelgebied, per januari 2018
deelgebiedaantal
Implantologie307
Parodontologie87
Endodontologie92
Gnathologie54
Pedodontologie56
Maxillofaciale prothetiek46
Gehandicaptenzorg30
Angstbegeleiding16
Geriatrie19
Totaal707

Bron: Wetenschappelijke verenigingen / KNMT