Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde, waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Een differentiatieopleiding is meestal parttime en duurt gemiddeld vier jaar. Bij elf van deze deelgebieden gaat het om door de KNMT erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Zie hiervoor het overzicht van de KNMT. Het komt voor dat tandartsen op méér dan één deelgebied een differentiatieopleiding hebben gevolgd.

De ‘actieve’ beroepsgroep van tandartsen wordt gedefinieerd als alle tandartsen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2022 waren dit er 9.360.
Uitgaande van de hierover in de KNMT-tandartsenadministratie bekende gegevens hadden in totaal 652 (7%) van hen een of meer erkende differentiaties. De tabel laat hiervan de aantallen zien. Achter elke differentiatie staat de wetenschappelijke vereniging vermeld die de erkenning registreert.

Aantal geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in de erkende differentiaties, per januari 2022

deelgebiedaantal
Implantologie (NVOI) 240
Slaapgeneeskunde (NVTS) 76
Endodontologie (NVVE)92
Parodontologie (NVVP)86
Pedodontologie (NVvK) 58
Gnathologie (NVGPT) 39
Restauratief tandarts (NVVRT) 26
Maxillofaciale prothetiek (NVGPT) 32
Gehandicaptenzorg (VMBZ) 26
Angstbegeleiding (VMBZ)13
Gerodontologie (NVGd) 19
Prosthodontist / prothetisch-restauratief tandarts (NVGPT)12

Bron: KNMT

Zie ook Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen.

De tandheelkundig slaapgeneeskunde is gespecialiseerd in snurk- en apneuklachten én de behandeling hiervan met een mandibulair repositie apparaat (MRA); een anti-snurkbeugel. De ApneuVereniging doet van tijd tot tijd onderzoek naar de apneuzorg. Zie de rapportage Monografie over het zorgtraject van slaapapneu. Een infographic hierover staat in het NTVT van december 2022.