Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde, waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Een differentiatieopleiding is meestal parttime en duurt gemiddeld vier jaar. Bij elf van deze deelgebieden gaat het om door de KNMT erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Zie hiervoor het overzicht van de KNMT. Het komt voor dat tandartsen op méér dan één deelgebied een differentiatieopleiding hebben gevolgd.

Met het oog op de verhoging van de AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 de actieve beroepsgroep van tandartsen gedefinieerd als alle tandartsen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2020 waren dit er 9.502.
Uitgaande van de in de KNMT-tandartsenadministratie bekende gegevens waren er per januari 2020 in totaal 703 tandartsen (7% van de gehele beroepsgroep van 67 jaar of jonger) met een of meer erkende differentiaties. De tabel laat hiervan de aantallen zien. Achter elke differentiatie staat de wetenschappelijke vereniging vermeld die de erkenning registreert.

Aantal geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in de erkende differentiaties, per januari 2020

deelgebiedaantal
Implantologie (NVOI) 231
Slaapgeneeskunde (NVTS) 85
Endodontologie (NVVE) 81
Parodontologie (NVVP) 81
Pedodontologie (NVvK) 57
Gnathologie (NVGPT) 38
Maxillofaciale prothetiek (NVGPT) 31
Restauratief tandarts (NVVRT) 31
Gehandicaptenzorg (VBTGG) 31
Geriatrie (NVGd) 13
Angstbegeleiding (VBTGG) 14
Prothetisch-restauratief tandarts (NVGPT)10

Bron: KNMT

Zie ook Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen.