Vorige
Volgende

Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde, waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Een differentiatieopleiding is meestal niet fulltime en duurt gemiddeld vier jaar. Bij elf van deze deelgebieden gaat het om door de KNMT erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Het komt voor dat tandartsen op méér dan één deelgebied een differentiatieopleiding hebben gevolgd.

Uitgaande van de hierover bekende gegevens in de KNMT-tandartsenadministratie voor de tandartsen van 64 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland zijn er per januari 2019 in totaal 595 tandartsen (7% van de gehele beroepsgroep van 64 jaar of jonger) met een of meer erkende differentiaties. De tabel laat hiervan per differentiatie het overzicht zien. Achter elke differentiatie staat de betreffende wetenschappelijke vereniging vermeld.
Blijkens de KNMT-registratiegegevens zijn er 63 tandartsen die twee of drie erkende differentiaties hebben. Zo zijn bijvoorbeeld 29 van hen implantoloog én parodontoloog, 9 van hen gnatholoog én tandarts slaapgeneeskunde en 5 van hen pedodontoloog én tandarts gehandicaptenzorg.
Deze aantallen verschillen overigens enigszins van die op de lijsten van de wetenschappelijke verenigingen, omdat zoals al gemeld hier alleen de tandartsen van 64 jaar of jonger zijn meegenomen (de ‘actieve’ beroepsgroep).

In het voorjaar van 2018 is aan tandartsen met een eigen praktijk gevraagd of en zo ja hoe vaak zij patiënten verwijzen naar gedifferentieerde collega’s. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek Horizontale verwijzing.

Aantal geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in de erkende differentiaties, per januari 2019
deelgebiedaantal
Implantologie (NVOI)225
Slaapgeneeskunde (NVTS)82
Endodontologie (NVVE)80
Parodontologie (NVVP)77
Pedodontologie (NVvK)56
Gnathologie (NVGPT)37
Maxillofaciale prothetiek (NVGPT)31
Restauratief tandarts (NVVRT)29
Gehandicaptenzorg (VBTGG)27
Geriatrie (NVGd)13
Angstbegeleiding (VBTGG)13

Bron: KNMT