Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde, waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Een differentiatieopleiding is meestal parttime en duurt gemiddeld vier jaar. Twaalf van deze deelgebieden zijn door de KNMT erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Zie hiervoor het overzicht van de KNMT. Het komt overigens voor dat tandartsen op twee of meer deelgebieden een differentiatieopleiding hebben gevolgd.

De tabel laat zien hoeveel tandartsen volgens de registratiegegevens van de wetenschappelijke verenigingen in elk van de differentiaties actief zijn. Achter elke differentiatie staat de wetenschappelijke vereniging vermeld die de erkenning registreert.

Aantal geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in de erkende differentiaties, per maart 2024

deelgebiedaantal
Implantologie (NVOI) 185
Slaapgeneeskunde (NVTS) 104
Endodontologie (NVVE)86
Parodontologie (NVVP)90
Pedodontologie (NVvK) 63
Gnathologie (NVGPT) 47
Restauratief tandarts (NVVRT) 30
Maxillofaciale prothetiek (NVGPT) 42
Gehandicaptenzorg (VMBZ) 34
Angstbegeleiding (VMBZ)24
Gerodontologie (NVGd) 20
Prosthodontist / prothetisch-restauratief tandarts (NVGPT)3

Bron: Wetenschappelijke verenigingen / KNMT

Zie ook Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen.

Overigens kunnen ook tandartsspecialisten erkend gedifferentieerd zijn. Dit geldt in de leeftijdsgroep van 67 jaar of jonger bij implantologie (74 MKA-chirurgen), bij slaapgeneeskunde (43 MKA-chirurgen en 5 orthodontisten) en bij maxillofaciale prothetiek (2 orthodontisten).

De tandheelkundig slaapgeneeskunde is gespecialiseerd in snurk- en apneuklachten én de behandeling hiervan met een mandibulair repositie apparaat (MRA); een anti-snurkbeugel. De ApneuVereniging doet van tijd tot tijd onderzoek naar de apneuzorg. Zie de rapportage Monografie over het zorgtraject van slaapapneu. Een infographic hierover staat in het NTVT van december 2022.

In het voorjaar van 2023 is in een onderzoek naar de toekomstplannen van jonge tandartsen gevraagd naar hun belangstelling voor differentiaties. Een infographic in het NTVT van oktober 2023 gaat specifiek in op de animo voor kindertandheelkunde. In de bijdrage Belangstelling van jonge tandartsen voor differentiaties worden de uitkomsten voor alle differentiaties gepresenteerd.