Gedifferentieerde tandartsen

Tandartsen die van de opleiding komen, zijn ‘algemeen practici’ die het vak in de gehele breedte beoefenen.

Er bestaan echter verschillende differentiaties, deelgebieden van de tandheelkunde, waarop tandartsen zich nader kunnen bekwamen. Een differentiatieopleiding is meestal parttime en duurt gemiddeld vier jaar. Bij elf van deze deelgebieden gaat het om door de KNMT erkende differentiaties, waarvan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen een register bijhouden. Zie hiervoor het overzicht van de KNMT. Het komt voor dat tandartsen op méér dan één deelgebied een differentiatieopleiding hebben gevolgd.

Uitgaande van hierover bekende gegevens in de KNMT-tandartsenadministratie voor de tandartsen van 64 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland waren er per januari 2019 in totaal 595 tandartsen (7% van de gehele beroepsgroep van 64 jaar of jonger) met een of meer erkende differentiaties. De tabel laat hiervan de aantallen zien. Achter elke differentiatie staat de wetenschappelijke vereniging vermeld die de erkenning registreert.

Aantal geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in de erkende differentiaties, per januari 2019

deelgebiedaantal
Implantologie (NVOI) 225
Slaapgeneeskunde (NVTS) 82
Endodontologie (NVVE) 80
Parodontologie (NVVP) 77
Pedodontologie (NVvK) 56
Gnathologie (NVGPT) 37
Maxillofaciale prothetiek (NVGPT) 31
Restauratief tandarts (NVVRT) 29
Gehandicaptenzorg (VBTGG) 27
Geriatrie (NVGd) 13
Angstbegeleiding (VBTGG) 13

Bron: KNMT

Zie ook Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen.