Vorige
Volgende

Zorgverlening door tandarts- en preventieassistenten

Tandarts- en preventieassistenten kunnen, uitsluitend in opdracht en onder toezicht van de tandarts, bepaalde preventietaken uitvoeren. Het gaat dan onder meer om gebitsreiniging en het geven van voorlichting over mond­hygiëne.

Ruim de helft (52%) van de tandartsen delegeert naar eigen zeggen in 2016 dergelijke (deel)behandelingen aan een of meer tandarts- en/of preventieassistenten in de praktijk. Gemiddeld gaat het dan om ongeveer 27 patiënten per week en besteden deze assistenten (samen) wekelijks 16,4 uren aan de directe zorgverlening aan patiënten (KNMT).
De tabel laat zien welke (deel)behandelingen aan tandarts- en preventieassistenten worden gedelegeerd.

Tandheelkundige (deel)behandelingen die tandartsen in de meeste gevallen delegeren aan tandarts- en/of preventieassistenten, in 2016
(deel)behandelingpercentage
instructie mondhygiëne97%
supragingivaal tandsteen verwijderen82%
polijsten74%
fluoride applicatie71%
maken van röntgenfoto's 66%
nemen van afdrukken 62%
sealen59%
geven van tandheelkundige voorlichting53%

Bron: KNMT