Zorgverlening door tandarts- en preventieassistenten

Tandarts- en preventieassistenten kunnen, uitsluitend in opdracht en onder toezicht van de tandarts, bepaalde preventietaken uitvoeren. Het gaat dan onder meer om gebitsreiniging en het geven van voorlichting over mond­hygiëne.

In 2020 zeiden ruim zes van de tien (63%) tandartsen in KNMT-onderzoek desgevraagd dat zij dergelijke (deel)behandelingen delegeerden aan een of meer tandarts- en/of preventieassistenten in de praktijk. De grafiek laat dit zien. Gemiddeld ging het dan om ongeveer 38 patiënten per week en besteedden deze assistenten (samen) wekelijks 26,7 uren aan de directe zorgverlening aan patiënten.

Delegeren door tandartsen van tandheelkundige taken aan tandarts- en preventieassistenten, in 2020

i

Bron: KNMT

Zie verder de publicatie Barometer. Tandarts- en preventieassistenten.