Vorige
Volgende

Eigen tanden en kiezen

Met het stijgen van de leeftijd neemt het aantal zogenoemde ‘volledig edentaten’, dat wil zeggen mensen die geen tanden en kiezen meer hebben, toe. Toch hangt tandverlies niet noodzakelijkerwijs samen met het ouder worden. Het heeft meer te maken met factoren als een slechte mondhygiëne en onvoldoende tandartsbezoek (op jeugdige leeftijd).

In de afgelopen decennia is op dit gebied veel verbeterd. En met resultaat. Het CBS verzamelde in het verleden gegevens over het al dan niet hebben van gebitsprothesen. In 2000 had 16% van de totale bevolking een kunstgebit boven én onder en was dus volledig edentaat. In 2009 was dit 12%. Omgekeerd had dus in 2000 84% en in 2009 88% van de bevolking nog (gedeeltelijk) eigen tanden en kiezen. Dat dit laatste niet alleen voor jonge mensen vanzelfsprekend is, maar meer en meer ook voor mensen op middelbare en oudere leeftijd, laat de grafiek zien.

Na 2009 heeft het CBS deze gegevens niet meer verzameld. Op basis van de  ontwikkeling tussen 2000 en 2009 kan echter wel een globale schatting worden gemaakt van het huidige percentage volledig edentaten. In Globale schatting percentage edentaten 2018 is dit gedaan voor de totale bevolking, voor de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar en voor de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder.
Op grond van deze globale schatting kan met enige voorzichtigheid worden gezegd dat in de totale bevolking nu ongeveer 8% volledig edentaat is en dat zo’n 92% dus (gedeeltelijk) eigen tanden en kiezen heeft. In de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar is nu ongeveer 15% volledig edentaat en heeft zo’n 85% dus (gedeeltelijk) eigen tanden en kiezen. En in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder is dat respectievelijk 39% en 61%.
Zie over ‘het dragen van een kunstgebit’ ook Verdwijnt het kunstgebit? in Max Magazine juni 2019.

info
Staafdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
Percentage personen van de Nederlandse bevolking met nog (gedeeltelijk) eigen tanden en kiezen in 2000 en in 2009

Bron: CBS