Eigen tanden en kiezen

Met het stijgen van de leeftijd groeit het aantal mensen dat ‘edentaat’ is, dat wil zeggen geen tanden en kiezen meer heeft. Toch hangt tandverlies niet noodzakelijkerwijs samen met het ouder worden. Het heeft meer te maken met factoren als een slechte mondhygiëne en niet (regelmatig) naar de tandarts gaan.

In de afgelopen decennia is op dit gebied veel verbeterd en met resultaat. Meer mensen behouden tot op hoge leeftijd eigen tanden en kiezen.
Het CBS verzamelde in het verleden uitgebreide gegevens over het hebben van gebitsprothesen. In 2000 had 16% van de totale bevolking een kunstgebit boven én onder, had dus geen eigen tanden en kiezen meer en was hiermee ‘edentaat’. In 2009 was dit percentage gedaald naar 12%. Omgekeerd had dus in 2000 84% en in 2009 88% van de bevolking (gedeeltelijk) de eigen tanden en kiezen.
In 2022 is, volgens beperktere gegevens van het CBS, 8% van de bevolking helemaal edentaat en heeft dus 92% (gedeeltelijk) eigen tanden en kiezen. In de bevolkingsgroep van 75 jaar en ouder geldt dit laatste voor 68%.

Zie over ‘het dragen van een kunstgebit’ ook het artikel Verdwijnt het kunstgebit?.