Eigen tanden en kiezen

Met het stijgen van de leeftijd groeit het aantal mensen dat ‘edentaat’ is, dat wil zeggen geen tanden en kiezen meer heeft. Toch hangt tandverlies niet noodzakelijkerwijs samen met het ouder worden. Het heeft meer te maken met factoren als een slechte mondhygiëne en niet (regelmatig) naar de tandarts gaan.

In de afgelopen decennia is op dit gebied veel verbeterd en met resultaat. Meer mensen behouden tot op hoge leeftijd eigen tanden en kiezen.
Het CBS verzamelde in het verleden uitgebreide gegevens over het hebben van gebitsprothesen. In 2000 had 16% van de totale bevolking een kunstgebit boven én onder, had dus geen eigen tanden en kiezen meer en was hiermee ‘edentaat’. In 2009 was dit percentage gedaald naar 12%. Omgekeerd had dus in 2000 84% en in 2009 88% van de bevolking (gedeeltelijk) de eigen tanden en kiezen.
In het NTVT van februari 2024 is een infographic gewijd aan recentere gegevens van het CBS over het aandeel van edentaten in de bevolking. Zie voor uitgebreidere (en inmiddels voor 2023 aangevulde) gegevens de samenvatting Edentaten en mondgezondheid in de bevolking.

Zie over ‘het dragen van een kunstgebit’ ook het artikel Verdwijnt het kunstgebit?.