Werkzaamheid van mondhygiënisten

Blijkens een NIVEL-onderzoek in 2010 was 44% van de mondhygiënisten toen werkzaam in de praktijk van een tandarts of orthodontist. Verder werkte 6% (ook) in de praktijk van een collega-mondhygiënist, 3% in de intramurale zorg en 10% op een andere wijze.

Verder waren bijna vier van de tien (38%) mondhygiënisten in 2010 actief in een eigen praktijk. Deze vrijgevestigde mondhygiënisten hadden gemiddeld 1.266 patiënten. Omgerekend ging het om 1.740 patiënten per fulltime-equivalent (fte) vrijgevestigde mondhygiënist.