Werkzaamheid van mondhygiënisten

Uit een NIVEL-onderzoek onder 3.569 mondhygiënisten in 2019 kwam naar voren dat 95% van hen vrouw was en 5% man. Verder was 20% van hen 29 jaar of jonger, behoorde 36% tot de leeftijdsgroep van 30 tot en met 39 jaar, 24% tot die van 40 tot en met 49 jaar en was 20% 50 jaar of ouder.

Bijna 68% van deze mondhygiënisten was werkzaam in een algemene mondzorg- c.q. tandartspraktijk en bijna 33% (ook) in een mondhygiënepraktijk. De gemiddelde omvang van de werkweek van deze mondhygiënisten was 32,1 uren, oftewel 0,8 fulltime-equivalent (fte).