Leeftijd en sekse van tandartsen

Voor de bepaling van de omvang van de actieve beroepsgroep van tandartsen wordt uitgegaan van degenen van 64 jaar of jonger van wie bij de KNMT een woon- en/of werkadres in Nederland bekend is. Per januari 2019 waren dit er 8.670.

Leeftijdsgroepen

De taartdiagram laat zien dat 38% van deze tandartsen 39 jaar of jonger was en dat 32% behoorde tot de categorie van 55 jaar tot en met 64 jaar. Het overzicht Aantal tandartsen naar leeftijdsgroep toont de ontwikkeling vanaf 2001.

Leeftijd van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, per januari 2019

i

Bron: KNMT

Sekse naar leeftijd

Per januari 2019 was 44% van de actieve beroepsgroep vrouw. Uit de staafdiagram blijkt dat hun aandeel groeit: in de categorie van 55 tot en met 64 jaar was ruim een vijfde (22%) vrouw, onder de groep van 39 jaar of jonger waren dat er al ruim zes van de tien (62%). Van de opkomst van vrouwen in de beroepsgroep vanaf 2001 wordt een beeld getoond in het overzicht Aantal tandartsen en aandeel vrouwen.

Sekse van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2019

i

Zie voor een nadere beschouwing van de beroepsuitoefening van vrouwelijke tandartsen het artikel Een vrouw aan de stoel is heel gewoon. En voor een actueel beeld van de sekseverdeling op de opleidingen tandheelkunde het artikel Aandeel vrouwen onder bachelorstudenten.