Vorige
Volgende

Leeftijd en sekse van tandartsen

Voor de bepaling van de omvang van de actieve beroepsgroep van tandartsen wordt uitgegaan van degenen van 64 jaar of jonger van wie bij de KNMT een woon- en/of werkadres in Nederland bekend is. Per januari 2019 zijn dit er 8.670.

Leeftijdsgroepen
De grafiek laat zien dat 38% van deze tandartsen 39 jaar of jonger is en dat 32% behoort tot de categorie van 55 jaar tot en met 64 jaar. Ontwikkeling beroepsgroep naar leeftijdsgroep toont de leeftijdsontwikkeling binnen de actieve beroepsgroep vanaf 2001.

Sekse naar leeftijd
Verder is van de actieve beroepsgroep 44% vrouw. Uit de tabel blijkt dat hun aandeel groeit: in de categorie van 55 tot en met 64 jaar is ruim een vijfde (22%) vrouw, onder de groep van 39 jaar of jonger zijn dat er al ruim zes van de tien (62%). De toename van het aandeel van vrouwen in de beroepsgroep vanaf 2001 is ook inzichtelijk gemaakt in Ontwikkeling beroepsgroep en aandeel vrouwen.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Leeftijd van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, per januari 2019

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2019
mannenvrouwenn
39 jaar of jonger38%62%3.273
40 - 54 jaar54%46%2.652
55 - 64 jaar78%22%2.745
Totaal56%44%8.670

Bron: KNMT