Vorige
Volgende

Leeftijd en sekse van tandartsen

Voor de bepaling van de omvang van de actieve beroepsgroep van tandartsen wordt uitgegaan van degenen van 64 jaar of jonger van wie bij de KNMT een woon- en/of werkadres in Nederland bekend is. Per januari 2018 zijn dit er 8.794.

Leeftijdsgroepen
De grafiek laat zien dat 37% van deze tandartsen 39 jaar of jonger is en dat 33% behoort tot de categorie van 55 jaar tot en met 64 jaar.

Sekse naar leeftijd
Van deze actieve beroepsgroep is 43% vrouw. Uit de tabel blijkt dat hun aandeel groeit: in de categorie van 55 tot en met 64 jaar is ruim een vijfde (21%) vrouw, onder de groep van 39 jaar of jonger zijn dat er al ruim zes van de tien (61%).

De toename van het aandeel van vrouwen in de beroepsgroep is ook inzichtelijk gemaakt in de bijdrage Ontwikkeling aantal tandartsen en aandeel vrouwen.
In de bijdrage Ontwikkeling aantal tandartsen naar leeftijd is de leeftijdsontwikkeling van de beroepsgroep te zien.

 

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Leeftijd van geregistreerde tandartsen in Nederland, per januari 2018

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde tandartsen in Nederland naar leeftijd, per januari 2018
mannenvrouwenn
39 jaar of jonger39%61%3.239
40 - 54 jaar56%44%2.681
55 - 64 jaar79%21%2.874
Totaal57%43%8.794

Bron: KNMT