Leeftijd en sekse van tandartsen

Voor de bepaling van de omvang van de ‘actieve’ beroepsgroep van tandartsen wordt uitgegaan van degenen van 67 jaar of jonger van wie bij de KNMT een woon- en/of werkadres in Nederland bekend is. Per januari 2023 waren dit er 9.376.

Leeftijdsgroepen

De taartdiagram laat zien dat ruim 39% van deze tandartsen 39 jaar of jonger was en dat bijna 37% behoorde tot de categorie van 50 jaar tot en met 67 jaar. De gemiddelde leeftijd was 45,1 jaar.
Het overzicht Ontwikkeling actieve beroepsgroep naar leeftijdsgroep toont de ontwikkeling binnen de actieve beroepsgroep sinds 2005.

Leeftijd van geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in Nederland, per januari 2023

i

Bron: KNMT

Sekse naar leeftijd

Per januari 2023 was 50% van de actieve beroepsgroep vrouw. Uit de staafdiagram blijkt dat hun aandeel snel groeit: in de categorie van 60 tot en met 67 jaar was 22% vrouw, terwijl dit onder de groep van 29 jaar of jonger 73% is. Het overzicht Ontwikkeling actieve beroepsgroep en aandeel vrouwen laat de opkomst van vrouwen zien sinds 2005.

Sekse van geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2023

i

Bron: KNMT

Zie voor een nadere beschouwing van de beroepsuitoefening van vrouwelijke tandartsen het artikel Een vrouw aan de stoel is heel gewoon. En voor een beeld van de sekseverdeling op de opleidingen tandheelkunde het artikel Aandeel vrouwen onder bachelorstudenten.