Openingstijden van tandartspraktijken

Patiënten hebben graag de mogelijkheid om buiten werktijd voor een controle of behandeling naar de tandarts gaan. Dat wil dus zeggen in de avonduren of in het weekend. De KNMT onderzoekt van tijd tot tijd de bereikbaarheid van tandartspraktijken, waaronder de openingstijden.

De grafiek laat zien dat in 2018 ruim een kwart (27%) van de tandartsen hiervoor naar eigen zeggen gelegenheid gaf.

Reguliere openingstijden van tandartspraktijken, in 2018

i

Bron: KNMT