Mondhygiënisten

De titel mondhygiënist is beschermd via de wet BIG. De mondhygiënist valt onder de zogeheten ‘artikel 34-beroepen’ en staat niet zoals de tandarts(specialisten), geregistreerd in het BIG-register.

Werkterrein

Het werkterrein van de mondhygiënist omvat de primaire, secundaire en tertiaire preventie. Sinds 2006 is de vierjarig (of daar­aan gelijkwaardig) opgeleide mondhygiënist ook deskundig tot de restauratie van primaire cariës, mits in opdracht van een tandarts.
Zie ook Werkzaamheid van mondhygiënisten en Zorgverlening door mondhygiënisten.

Werkzame beroepsgroep

Omdat mondhygiënisten niet in het BIG-register staan, is hun aantal niet precies bekend. In 2013 werd het aantal werkzame mondhygiënisten in Nederland (per januari van dat jaar) vastgesteld op 3.216. Van hen was toen 97% vrouw en ongeveer 60% jonger dan 40 jaar. Zie hiervoor het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan.

Op basis van de ramingen van het Capaciteitsorgaan in 2013 is een schatting gemaakt van de in- en uitstroom in het beroep en daarmee van het aantal werkzame mondhygiënisten. Dit lag per januari 2019 op om en nabij 4.200. Zie voor de wijze waarop deze schatting is gemaakt het overzicht Globale schatting aantal mondhygiënisten.

Opleiding

De vierjarige HBO-opleiding mondzorgkunde wordt sinds 2002 aangeboden. Bij de aanmelding geldt een numerus fixus. De opleiding wordt aangeboden door de Hogeschool INHolland te Amsterdam (105 plaatsen), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (72 plaatsen), de Hanzehogeschool Groningen (55 plaatsen) en de Hogeschool Utrecht (105 plaatsen). In totaal gaat het voor het studiejaar 2019-2020 om 337 opleidingsplaatsen.