Vorige
Volgende

Mondhygiënisten

De titel mondhygiënist is beschermd via de wet BIG. De mondhygiënist valt onder de zogeheten ‘artikel 34-beroepen’ en staat niet zoals de tandarts(specialisten), geregistreerd in het BIG-register.

Werkterrein
Het werkterrein van de mondhygiënist omvat de primaire, secundaire en tertiaire preventie. Sinds 2006 is de vierjarig (of daar­aan gelijkwaardig) opgeleide mondhygiënist ook deskundig tot de restauratie van primaire cariës, mits in opdracht van een tandarts.

Werkzame beroepsgroep
Omdat mondhygiënisten niet in het BIG-register staan, is hun aantal niet precies bekend. In 2013 is het aantal werkzame mondhygiënisten in Nederland (per januari van dat jaar) vastgesteld op 3.216. Van hen was toen 97% vrouw en ongeveer 60% jonger dan 40 jaar. Zie het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan.

Op basis van de ramingen van het Capaciteitsorgaan in 2013 is een schatting gemaakt van de in- en uitstroom in het beroep en daarmee van het aantal werkzame mondhygiënisten. Dit ligt per januari 2019 op om en nabij 4.200 (zie Globale schatting aantal mondhygiënisten 2019).

Opleiding
De vierjarige HBO-opleiding mondzorgkunde wordt sinds 2002 aangeboden. Bij de aanmelding geldt een numerus fixus. Het betreft de opleidingen aan de Hogeschool INHolland te Amsterdam (105 opleidingsplaatsen), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (70 opleidingsplaatsen), de Hanzehogeschool Groningen (51 opleidingsplaatsen) en de Hogeschool Utrecht (100 opleidingsplaatsen). In totaal gaat het voor het studiejaar 2018-2019 daarmee om 326 opleidingsplaatsen.