Tandartsspecialist: kaakchirurg

De specialisatie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) volgt op de opleiding tot tandarts. Kaakchirurgen hebben tevens het artsdiploma. Zij werken overwegend in ziekenhuizen en behandelen op verwijzing van tandartsen en huisartsen. Hun werkterrein omvat onder meer het verwijderen van verstandskiezen, de behandeling van letsels aan en afwijkingen van slijmvliezen en bot, van goed- en kwaadaardige gezwellen en van ontwikkelingsstoornissen (onder meer schisis), afwijkingen van speekselklieren en kaakgewrichten en chirurgische ingrepen ten behoeve van botcorrecties en implantaten. Ten slotte onderzoekt en behandelt de kaakchirurg algemene ziekten in de mond (orale geneeskunde).

Met het oog op de verhoging van de AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 de actieve beroepsgroep van kaakchirurgen gedefinieerd als al degenen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2020 waren dit er 317. De taartdiagram en de staafdiagram laten respectievelijk de verdeling naar leeftijd en die naar sekse en leeftijd zien.

Leeftijd van geregistreerde kaakchirurgen van 67 jaar of jonger in Nederland, per januari 2020

i

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde kaakchirurgen van 67 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2020

i

Bron: KNMT

De KNMT doet met enige regelmaat onderzoek naar de pensioenplannen van kaakchirurgen. Zie voor de uitkomsten van een KNMT-onderzoek onder kaakchirurgen de publicatie pensioenplannen van kaakchirurgen van 55 jaar en ouder.
Jaarlijks gaan 14 tandartsen in opleiding tot kaakchirurg. Per januari 2020 waren er volgens gegevens van de KNMT-tandartsenadministratie zo’n 29 in opleiding.