Tandartsspecialist: MKA-chirurg

De specialisatie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) volgt op de opleiding tot tandarts. MKA-chirurgen, doorgaans kaakchirurgen genoemd, hebben tevens het artsdiploma. Zij werken overwegend in ziekenhuizen en behandelen op verwijzing van tandartsen en huisartsen. Hun werkterrein omvat onder meer het verwijderen van verstandskiezen, de behandeling van letsels aan en afwijkingen van slijmvliezen en bot, van goed- en kwaadaardige gezwellen en van ontwikkelingsstoornissen (onder meer schisis), afwijkingen van speekselklieren en kaakgewrichten en chirurgische ingrepen ten behoeve van botcorrecties en implantaten. Ten slotte onderzoekt en behandelt de MKA-chirurg algemene ziekten in de mond (orale geneeskunde).

Per januari 2019 omvatte de actieve beroepsgroep van MKA-chirurgen (degenen van 64 jaar of jonger met een woon- en/of werkadres in Nederland) 289 personen. De taartdiagram en de staafdiagram laten respectievelijk de verdeling naar leeftijd en die naar sekse en leeftijd zien.

Leeftijd van geregistreerde MKA-chirurgen van 64 jaar of jonger in Nederland, per januari 2019

i

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde MKA-chirurgen van 64 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2019

i

Bron: KNMT

Overigens is bekend dat een deel van de MKA-chirurgen tot na de leeftijd van 65 jaar doorwerkt. Zie voor de uitkomsten van een KNMT-onderzoek onder MKA-chirurgen de publicatie pensioenplannen van MKA-chirurgen van 55 jaar en ouder. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) lag het aantal werkzame MKA-chirurgen per januari 2019 op 310.
Jaarlijks gaan 14 tandartsen in opleiding tot MKA-chirurg. Per januari 2019 waren er in totaal zo’n 55 in opleiding.