Tandartsspecialist: MKA-chirurg

De specialisatie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) volgt op de opleiding tot tandarts en leidt op tot MKA-chirurg (‘kaakchirurg’). MKA-chirurgen hebben tevens het artsdiploma. Zij werken overwegend in ziekenhuizen en behandelen op verwijzing van tandartsen en huisartsen. Hun werkterrein omvat onder meer het verwijderen van verstandskiezen, de behandeling van letsels aan en afwijkingen van slijmvliezen en bot, van goed- en kwaadaardige gezwellen en van ontwikkelingsstoornissen (onder meer schisis), afwijkingen van speekselklieren en kaakgewrichten en chirurgische ingrepen ten behoeve van botcorrecties en implantaten. Ten slotte onderzoekt en behandelt de MKA-chirurg algemene ziekten in de mond (orale geneeskunde).

De ‘actieve’ beroepsgroep van MKA-chirurgen wordt gedefinieerd als al degenen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2024 waren dit er 331. De taartdiagram en de staafdiagram laten respectievelijk de verdeling naar leeftijd en die naar sekse en leeftijd zien.
Duidelijk is dat MKA-chirurgen een lange opleiding achter de rug hebben, die ze niet voor hun dertigste afronden. De staafdiagram laat verder zien dat ook in dit specialisme steeds meer vrouwen instromen. Op het totaal was 25% vrouw, van de jongste leeftijdsgroep was dit 41%.

Leeftijd van geregistreerde MKA-chirurgen van 67 jaar of jonger in Nederland, per januari 2024

i

Bron: KNMT

Sekse van geregistreerde MKA-chirurgen van 67 jaar of jonger in Nederland naar leeftijd, per januari 2024

i

Bron: KNMT

De KNMT doet met enige regelmaat onderzoek naar de pensioenplannen van MKA-chirurgen. Zie voor de uitkomsten van zo’n onderzoek de publicatie pensioenplannen van MKA-chirurgen van 55 jaar en ouder.

Per voorjaar 2024 waren er volgens de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) in totaal 57 MKA-chirurgen in opleiding.