Veruit de meeste mondzorg wordt verleend door tandartsen in algemene en/of gedifferentieerde tandartspraktijken. Daarnaast zijn er instellingen voor mondzorg die zich richten op specifieke groepen patiënten, zoals mensen met een handicap of jeugdigen.

Het precieze aantal tandartspraktijken in Nederland is niet bekend. Op basis van KNMT-registratiegegevens van tandartsen per januari 2024 en onderzoeksgegevens over de praktijkvoering van tandartsen in 2023 wordt dit aantal geschat op zo’n 4.300. Zie voor meer achtergronden bij deze schatting Algemene tandartspraktijken.

Van oudsher zijn de meeste tandartsen actief als praktijkhouder in een eigen solo- of samenwerkingspraktijk. Voor een nader beeld van hun beroepsuitoefening en praktijken zie het artikel Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening. En het artikel Developments in oral health care in the Netherlands between 1995 and 2018.

Recent afgestudeerde tandartsen

Onder jonge tandartsen lijkt de animo voor een eigen praktijk wat minder groot. Dit kwam naar voren uit een onderzoek van de KNMT in 2018, onder tandartsen van de afstudeerjaren 2013 tot en met 2017. Ruim driekwart van hen (77%) was als tandarts-medewerker actief. Iets meer dan de helft (53%) van de ondervraagden zag zichzelf binnen vijf jaar werkzaam als praktijkhoudende tandarts. Zie voor meer onderzoeksuitkomsten het artikel Work situation and prospects of recently graduated dentists in the Netherlands.