Vorige
Volgende

Organisatie van tandartspraktijken

Veruit de meeste mondzorg in Nederland wordt verleend door tandartsen in algemene en/of gedifferentieerde tandartspraktijken. Het precieze aantal praktijken in Nederland is niet bekend. Op basis van KNMT-registratiegegevens van tandartsen per januari 2018 en onderzoeksgegevens over de praktijkvoering van tandartsen in 2018 wordt dit aantal globaal geschat op zo’n 4.600 (KNMT).
Daarnaast zijn er verschillende instellingen voor mondzorg die zich richten op specifieke groepen van patiënten, zoals mensen met een handicap en jeugdigen.

Van oudsher zijn (veruit) de meeste tandartsen actief als praktijkhouder in een eigen solo- of samenwerkingspraktijk. Onder jonge tandartsen echter lijkt de animo voor een eigen praktijk wat minder groot. In 2014 is aan een groep recent afgestudeerde tandartsen gevraagd hoe zij werkzaam zijn en wat hun toekomstplannen zijn. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek Een eigen praktijk.

Voor een actueel beeld zie verder de publicatie Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening.