Veruit de meeste mondzorg wordt verleend door tandartsen in algemene en/of gedifferentieerde tandartspraktijken. Daarnaast zijn er instellingen voor mondzorg die zich richten op specifieke groepen patiënten, zoals mensen met een handicap of jeugdigen.

Het precieze aantal tandartspraktijken in Nederland is niet bekend. Op basis van KNMT-registratiegegevens van tandartsen per januari 2021 en onderzoeksgegevens over de praktijkvoering van tandartsen in 2020 wordt dit aantal geschat op zo’n 4.400. Zie voor meer achtergronden bij deze schatting Algemene tandartspraktijken.

Van oudsher zijn de meeste tandartsen actief als praktijkhouder in een eigen solo- of samenwerkingspraktijk. Voor een nader beeld van hun beroepsuitoefening en praktijken zie het artikel Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening. En het artikel Developments in oral health care in the Netherlands between 1995 and 2018.

Onder jonge tandartsen lijkt de animo voor een eigen praktijk wat minder groot. In 2014 is aan een groep recent afgestudeerde tandartsen gevraagd hoe zij werkzaam zijn en wat hun toekomstplannen zijn. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek het artikel Een eigen praktijk. Daarnaast bleek uit een onderzoek in 2018 dat veruit de meeste tandartsen de eerste jaren na hun afstuderen actief zijn als zzp-er. Zie voor de onderzoeksuitkomsten het artikel Werkzaamheid van jonge tandartsen.