Zorgverlening door tandartsen

De patiëntenzorg door de tandarts-algemeen practicus omvat de diagnose- en indicatiestelling, de behandelplanning en de curatieve behandeling van gebitsaandoeningen.

Werkweek van tandartsen

In 2020 waren praktijkhoudende tandartsen naar eigen zeggen gemiddeld 41,0 uren per week actief in hun praktijk, zo bleek uit onderzoek van de KNMT. Daarvan besteedden zij afgerond 31,4 uren aan de directe patiëntenzorg (de zogeheten ‘stoeluren’) en 9,5 uren aan verschillende taken daar omheen (administratie, overleg, etc.).
Daarnaast werd tijd besteed aan het op peil houden van kennis en kunde. Dat wil zeggen het volgen van bij- en nascholing, het bijhouden van vakliteratuur en het voeren van gestructureerd intercollegiaal overleg. Tandartsen besteedden hieraan in 2020 naar eigen schatting maandelijks in totaal gemiddeld 11,2 uren per maand.

Werkdruk van tandartsen

Desgevraagd hebben tandartsen in 2020 ook hun persoonlijke werkdruk beoordeeld, gemeten aan het al of niet kunnen voldoen aan de zorgvraag. Zoals de taartdiagram onder meer laat zien, kon 76% dat in de normale werktijd, maar moest 12% daarvoor overwerken.

Persoonlijke werkdruk van tandartsen, in 2020

i

Bron: KNMT

Door de jaren heen houdt de KNMT via het project Peilstations zicht op de omvang van de werkweek van tandartsen en op de persoonlijke werkdruk die zij ervaren. Zie voor uitkomsten hiervan de samenvatting Werkweek en werkdruk van praktijkhoudende tandartsen.