Vorige
Volgende

Tandtechnici

Het werkterrein van de tandtechnicus omvat het repareren en maken van voorzieningen die het gebit corrigeren en/of vervangen, zoals kronen en bruggen, protheses en beugels.
De tandtechnicus kan zich op het gebied van prothetiek nader bekwamen tot klinisch prothesetechnicus. De klinisch prothesetechnicus is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese. De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijkheid en voert de eindcontrole uit.

Tandtechnici werken overwegend in opdracht van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Tandtechnici werken in een tandtechnisch of een orthodontisch laboratorium. Volgens de Branchevereniging Tandtechniek ligt het aantal laboratoria begin 2017 op ongeveer 1.000. Precieze gegevens over het aantal tandtechnici zijn niet beschikbaar. In 2010 zouden dit er blijkens een onderzoek ongeveer 4.700 zijn geweest.