Tandtechnici

De tandtechnicus is gespecialiseerd in het maken, onderhouden en repareren van voorzieningen die het gebit corrigeren en/of vervangen, zoals kronen en bruggen, protheses en beugels. Een tandtechnicus werkt in een tandtechnisch laboratorium, in opdracht van een tandarts(specialist) of van een tandprotheticus. Anders dan de tandprotheticus heeft de tandtechnicus geen rechtstreeks contact met patiënten.

Wel kan de tandtechnicus zich specialiseren.
Tot klinisch prothesetechnicus, die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert met betrekking tot het aanmeten van een volledige gebitsprothese.
Of tot klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk, die in opdracht van de tandarts bij patiënten taken uitvoert met betrekking tot kroon- en brugwerk.
In beide gevallen is de verwijzende tandarts eindverantwoordelijke en voert deze de eindcontrole uit.

Het precieze aantal tandtechnici is niet bekend. Volgens een schatting van de Vereniging van Laboratoriumhoudende tandtechnici (VLHT), op basis van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, lag het aantal tandtechnische laboratoria medio 2019 op zo’n 450. En waren daarin om en nabij 4.500 tandtechnici actief.

Opleiding

De opleiding tot tandtechnicus is vier-jarig op mb-4 niveau. Zie hiervoor de toelichting van de KNMT. Met daarna zoals gezegd de mogelijkheid tot specialisatie.