Vorige
Volgende

Tandtechnici

Het werkterrein van de tandtechnicus omvat het repareren en maken van voorzieningen die het gebit corrigeren en/of vervangen, zoals kronen en bruggen, protheses en beugels. Na de vier-jarige mbo-4 opleiding kan de tandtechnicus zich in twee jaar verder specialiseren tot klinisch prothesetechnicus (KPT) of klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk.
De klinisch prothesetechnicus is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese. De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijkheid en voert de eindcontrole uit.
De klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk focust zich op de behandeling van de patiënt, uiteraard binnen de wettelijke kaders en in opdracht en onder de regie van de tandarts.

Tandtechnici werken overwegend in opdracht van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Tandtechnici werken in een tandtechnisch of een orthodontisch laboratorium.
Het precieze aantal tandtechnici is niet bekend. Volgens een globale schatting van de Vereniging van Laboratoriumhoudende tandtechnici (VLHT) ligt het aantal tandtechnische laboratoria anno 2019 op zo’n 450. En zijn er ongeveer 4.000 tandtechnici actief.