KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM)

De kwaliteitsregistratie voor mondhygiënisten is in 2000 gestart met het Kwaliteitsregister Paramedici. In januari 2009 is het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) geopend.

Per januari 2024 stonden volgens gegevens van het KRM 1.467 mondhygiënisten geregistreerd.

Voor inschrijving dienen mondhygiënisten te voldoen aan de volgende registratienormen.

  1. Beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat zij de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond.
  2. Onderschrijven van het door de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten en van de door de NVM erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten.
  3. Deelnemen (door de werkgever) aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  4. Behalen, per registratieperiode van 5 jaar, van minimaal 150 KRM-punten aan deskundigheidsbevordering, waarvan ten minste 40 Mondzorg-punten.
  5. Verrichten, per registratieperiode, van minimaal gemiddeld 8 uur per week (1.600 uur) aan patiëntgebonden werkuren.

Zie voor meer informatie de KRM-regelingen.