Vorige
Volgende

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

De kwaliteitsregistratie voor mondhygiënisten is in 2000 gestart met het Kwaliteitsregister Paramedici. In januari 2009 is het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) geopend. Voor inschrijving dienen mondhygiënisten te voldoen aan de volgende registratienormen.

  1. Beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat zij de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond.
  2. Het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten onderschrijven.
  3. De door de NVM erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten onderschrijven.
  4. Deelnemen aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor degenen die in loondienst werkzaam zijn, dient de werkgever daaraan deel te nemen.
  5. Ten minste 160 KRM-punten aan deskundigheidsbevordering hebben behaald, waarvan ten minste 50 KRM-punten uit KRM-erkende scholing. Alle KRM-punten moeten verdeeld zijn over tenminste vier van de zeven CanMeds rollen. Voor mondhygiënisten met een diploma jonger dan vijf jaar geldt het aantal punten naar rato.
  6. Minimaal gemiddeld 8 uur per week (1.600 uur) hebben gewerkt als mondhygiënist in de vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving. Voor mondhygiënisten met een diploma jonger dan vijf jaar geldt het aantal uren naar rato.

Per januari 2019 staan 1.634 mondhygiënisten ingeschreven in het KRM en staan 81 mondhygiënisten als aspirant geregistreerd.