KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM)

De kwaliteitsregistratie voor mondhygiënisten is in 2000 gestart met het Kwaliteitsregister Paramedici. In januari 2009 is het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) geopend.

Per januari 2019 stonden volgens gegevens van het KRM 1.634 mondhygiënisten ingeschreven.

Voor inschrijving dienen mondhygiënisten te voldoen aan de volgende registratienormen.

  1. Beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat zij de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond.
  2. Onderschrijven van het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten en van de door de NVM erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten.
  3. Deelnemen (door de werkgever) aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  4. Behaald hebben van ten minste 160 KRM-punten aan deskundigheidsbevordering, waarvan ten minste 50 uit KRM-erkende scholing. Alle KRM-punten moeten verdeeld zijn over tenminste vier van de zeven CanMeds rollen. Voor mondhygiënisten met een diploma recenter dan vijf jaar geldt het aantal punten naar rato.
  5. Minimaal gemiddeld 8 uur per week (1.600 uur) hebben gewerkt als mondhygiënist in de vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving. Voor mondhygiënisten met een diploma recenter dan vijf jaar geldt het aantal uren naar rato.