Verhouding vraag-aanbod: tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg kan worden uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. Dat wil zeggen de beroepsgroep van 67 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend praktijk- of woonadres. De KNMT maakt hiervan met enige regelmaat een analyse.

Het kaartje toont de tandartsratio die is berekend op basis van het aantal tandartsen per januari 2024 en het aantal inwoners per januari 2023. Landelijk lag de ratio op 1.855 inwoners per tandarts. Maar regionaal waren hierin duidelijke verschillen zichtbaar: zo was de ratio in Noord-Holland 1.355 en lag deze in de provincie Zeeland op 2.570.

Tandartsratio's van Nederland naar provincie, in 2024

1.635
2.315
2.220
2.280
2.215
1.355
1.555
1.910
1.990
2.570
2.130
2.130
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Utrecht
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg

Bron: KNMT/CBS

Ook voor de grote gemeenten zijn de tandartsratio’s bepaald. In de samenvatting Analyse aanbod en vraag tandheelkundige zorg 2024 is hiervan een overzicht te vinden. Met een nadere toelichting op de analyse en de gebruikte gegevens.

Aantal inwoners per orthodontist
Zo’n regionale ratio kan ook worden berekend voor orthodontisten. De infographic in het NTVT van maart 2020 laat dit zien. In de samenvatting Orthodontistratio naar provincie in 2019 wordt hier nader op ingegaan.

Aantal inwoners per tandarts in enkele differentiaties
Zo kan ook een ratio worden berekend voor gedifferentieerde tandartsen. Zie de infographic hiervan in het NTVT van december 2021, waarin het gaat om de parodontologische zorg. In de samenvatting Tandartsratio’s van drie differentiaties is dit ook gedaan voor de tandarts-implantologen en de tandarts-endodontologen.

Hetzelfde is gedaan voor de tandartsen-geriatrie, die zich hebben toegelegd op de zorgverlening aan oudere patiënten. Hiervan staat een infographic in het NTVT van februari 2022. In de samenvatting Tandarts-geriatrie ratio wordt hierop nader ingegaan.

En eveneens voor de gnathologen, die zich hebben toegelegd op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Over de ratio staat een infographic in het NTVT van april 2023. In de samenvatting Tandartsratio van gnathologen wordt hierop nader ingegaan.