Verhouding vraag-aanbod: tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg kan worden uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. Dat wil zeggen de beroepsgroep van 67 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend praktijk- of woonadres. De KNMT maakt hiervan met enige regelmaat een analyse.

Het kaartje toont de tandartsratio die is berekend op basis van het aantal tandartsen per januari 2020 en het aantal inwoners per januari 2019. Landelijk lag de ratio op 1.820 inwoners per tandarts. Maar regionaal waren hierin duidelijke verschillen zichtbaar: zo was de ratio in Noord-Holland 1.350 en lag deze in de provincie Zeeland op 2.505.

Tandartsratio's van Nederland naar provincie, in 2020

1.490
2.070
2.110
2.075
2.265
1.350
1.560
1.805
2.055
2.505
2.095
2.025
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Utrecht
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg

Bron: KNMT/CBS

Ook voor de veertien KNMT-regio’s en voor de grote gemeenten zijn de tandartsratio’s bepaald. In de samenvatting Analyse aanbod en vraag tandheelkundige zorg 2020 is hiervan een overzicht te vinden. Met een nadere toelichting op de analyse en de gebruikte gegevens.
De gegevens voor de KNMT-regio’s staan ook op de website Volksgezondheidenzorg.info (RIVM). Daar zijn ze omgerekend naar ’tandartsendichtheid’ dat wil zeggen het aantal tandartsen per 10.000 inwoners.

Aantal inwoners per orthodontist
Op dezelfde wijze als voor tandartsen kan ook een orthodontistratio worden berekend. Dit is gedaan voor de groep van ‘actieve orthodontisten per januari 2019 en het aantal inwoners per die maand. Zie hiervoor de infographic hiervan in het NTVT van maart 2020. In de samenvatting Orthodontistratio naar provincie, in 2019 vindt u een wat uitgebreider overzicht van deze gegevens. Overigens is hierbij uitgegaan van degenen van 64 jaar of jonger, per 2020 wordt voor de bepaling van de omvang van de actieve beroepsgroep uitgegaan van degenen van 67 jaar of jonger. Zie hiervoor Tandartsspecialist: orthodontist.

Aantal inwoners per tandarts in enkele differentiaties
Zo kan ook een ratio worden berekend voor gedifferentieerde tandartsen. Zie hiervoor de infographic hiervan in het NTVT van december 2021, waarin het gaat om de parodontologische zorg. In de samenvatting Tandartsratio’s van drie differentiaties is dit ook gedaan voor de tandarts-implantologen en de tandarts-endodontologen.