Verhouding vraag-aanbod: tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg kan worden uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. De KNMT maakt hiervan met enige regelmaat een analyse.

Het kaartje toont de tandartsratio die is berekend op basis van het aantal tandartsen per januari 2018 en het aantal inwoners per januari 2017, landelijk en per provincie. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat onder die inwoners zowel bezoekers als niet-bezoekers van de tandarts zijn gerekend. Landelijk lag de ratio op 1.940 inwoners per tandarts. Maar regionaal waren hierin duidelijke verschillen zichtbaar: zo was de ratio in Noord-Holland 1.445 en lag deze in de provincie Zeeland op 2.685.

Tandartsratio's van Nederland naar provincie, in 2018

1625
2140
2215
2255
2430
1445
1775
1895
2160
2685
2235
2110
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Utrecht
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg

Bron: KNMT/CBS

Ook voor de veertien KNMT-regio’s en voor de (grootste) gemeenten zijn de tandartsratio’s bepaald. In de samenvatting Analyse aanbod en vraag tandheelkundige zorg 2018 is hiervan een overzicht te vinden, ook over voorgaande jaren. Met een nadere toelichting op de analyse en de gebruikte gegevens. Zie voor een vergelijking met andere landen het artikel Tandartsratio’s in Europa.