Algemene tandartspraktijken

Praktijktypen op basis van samenwerking

In tandartspraktijken zijn tandartsen actief als praktijkhouder (eigenaar) of als tandarts-medewerker. Dat wil zeggen in loondienst van de praktijk of op basis van een overeenkomst van opdracht (als zzp-er). Hiermee kunnen globaal vier typen tandartspraktijken worden onderscheiden. De grafiek toont voor de praktijkhouders de verdeling naar type praktijk in 2018, zoals die naar voren kwam uit onderzoek van de KNMT.

Typen tandartspraktijken op basis van samenwerking met collega's in de praktijk, in 2018

i

Bron: KNMT

Zie voor uitgebreidere onderzoeksuitkomsten van deze praktijktypen en de typen praktijken waarin niet-praktijkhouders werkzaam zijn en voor een schatting van het aantal tandartspraktijken in Nederland de samenvatting Typen tandartspraktijken in Nederland.

Inrichting tandartspraktijken

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat in 2018 de gemiddelde tandartspraktijk 2,8 behandelstoelen telde. De tabel laat dit zien. Verder was in 56% van de praktijken OPG-röntgenapparatuur aanwezig voor het maken van overzichtsfoto’s van het gebit, de kaken en de omringende weefsels.

Inrichting van tandartspraktijken, in 2018

aanwezig in de praktijk aantal/percentage
aantal behandelstoelen 2,8
OPG-röntgenapparatuur 56%
microscoop voor patiëntenbehandeling 34%
apparatuur voor digitale afdrukken 21%
CAD-CAM-apparatuur (CEREC) 9%
3D-röntgenapparatuur (CBCT) 4%

Bron: KNMT

Jonge tandartsen

In een onderzoek onder recent afgestudeerde tandartsen in 2018 is gevraagd hoe jonge tandartsen de eerste fase van hun werkzame leven hebben ervaren. In het NTVT van juni 2020 zijn hiervan enkele uitkomsten getoond in een infographic. In de samenvatting Jonge tandartsen over hun werkzaamheid en hun startersfase wordt hier nader op ingegaan.