Vorige
Volgende

Algemene tandartspraktijken

Praktijktypen op basis van samenwerking
In tandartspraktijken zijn tandartsen actief als praktijkhouder (eigenaar) of als tandarts-medewerker (op enigerlei manier ‘in dienst’ van de praktijkhouder, in loondienst of op basis van een percentage van de omzet). Hiermee kunnen globaal vier typen tandartspraktijken worden onderscheiden. De grafiek toont voor de praktijkhouders de verdeling naar type praktijk in 2018 (KNMT).
Zie voor uitgebreidere informatie over de kenmerken van de typen tandartspraktijken van praktijkhoudende tandartsen en de typen praktijken waarin niet-praktijkhouders werkzaam zijn Praktijktypen naar samenwerking.

Inrichting tandartspraktijken
Zoals de tabel op deze pagina onder meer laat zien, telt in 2018 de gemiddelde tandartspraktijk 2,8 behandelstoelen (KNMT).
In 56% van de praktijken is OPG röntgenapparatuur aanwezig voor het maken van overzichtsfoto’s van het gebit, de kaken en de omringende weefsels. In 34% van de praktijken is (ook) een microscoop aanwezig voor de behandeling van patiënten.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Typen tandartspraktijken op basis van samenwerking met collega's in de praktijk, in 2018

Bron: KNMT

Inrichting van tandartspraktijken in 2018
aanwezig in de praktijkaantal/percentage
aantal behandelstoelen2,8
OPG röntgenapparatuur56%
microscoop voor patiëntenbehandeling34%
apparatuur voor digitale afdrukken21%
CAD-CAM-apparatuur (CEREC)9%
3D röntgenapparatuur (CBCT)4%

Bron: KNMT