Vorige
Volgende

Algemene tandartspraktijken

Praktijktypen op basis van samenwerking
In tandartspraktijken zijn tandartsen actief als praktijkhouder (eigenaar) of als tandarts-medewerker (op enigerlei manier ‘in dienst’ van de praktijkhouder, in loondienst of op basis van een percentage van de omzet). Hiermee kunnen globaal vier typen tandartspraktijken worden onderscheiden. De grafiek toont voor de praktijkhouders de verdeling naar type praktijk in 2016 (KNMT).
Zie voor uitgebreidere informatie over de kenmerken van de typen tandartspraktijken van praktijkhoudende tandartsen en de typen praktijken waarin niet-praktijkhouders werkzaam zijn Praktijktypen naar samenwerking.

Inrichting tandartspraktijken
Zoals de tabel op deze pagina onder meer laat zien, telt in 2016 de gemiddelde tandartspraktijk 3,1 behandelstoelen (KNMT). Bijna een kwart (24%) van de tandartsen werkt volgens het ‘meerstoelen concept’, dat wil zeggen de behandeling van patiënten aan meestal twee, maar soms ook drie of vier stoelen tegelijkertijd.
In 93% van de praktijken is digitale röntgenapparatuur aanwezig. Deze techniek is sneller, kwalitatief beter en minder belastend voor het milieu dan de conventionele röntgenfotografie. Verder beschikt men in 53% van de gevallen over OPG röntgenapparatuur voor het maken van overzichtsfoto’s van het gebit, de kaken en de omringende weefsels. In 29% van de praktijken is (ook) een microscoop aanwezig voor de behandeling van patiënten.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Typen tandartspraktijken op basis van samenwerking met collega's in de praktijk, in 2016

Bron: KNMT

Inrichting van tandartspraktijken in 2016
aanwezig in de praktijkaantal/percentage
aantal behandelstoelen3,1
digitale röntgenapparatuur93%
OPG röntgenapparatuur53%
microscoop voor patiëntenbehandeling29%
apparatuur voor digitale afdrukken15%
CAD-CAM-apparatuur (CEREC)7%

Bron: KNMT