Nieuws

Praktijken zorgverleners 2011-2020

23 juni 2022

Onlangs zijn gegevens verschenen over de beloning van in de zorg werkzame beroepsbeoefenaren, onder wie tandartsen, over de jaren 2011 tot en met 2020. Zie hiervoor het CBS. Desgewenst kan in de getoonde tabel onderscheid worden gemaakt naar leeftijd en sekse.