Mondgezondheid en algemene gezondheid

De mond is de spiegel van de gezondheid. Geleidelijk is steeds meer bekend geworden over de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid.

Zo zijn samenhangen gevonden tussen mondgezondheid enerzijds en onder meer diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, overgewicht, zwangerschapscomplicaties, chronische nierinsufficiëntie en longziekten anderzijds.
Zie voor een overzicht hiervan de samenvatting van de studie Gezonde mond gezond lichaam. Hierover is het artikel Mondgezondheid verdient aandacht van praktijkondersteuner verschenen, gericht op deze zorgverleners in huisartspraktijken.

Tandartsen kunnen in de mond bepaalde tekenen van algemene ziekten opmerken en daarmee een belangrijke signaalfunctie vervullen. Dit is in 2018 in een online publicatie belicht. In 2015 deed de KNMT onderzoek naar deze ‘vroegsignalering’ door tandartsen. Zie voor de uitkomsten hiervan het artikel Algemene ziekten.
Zie verder voor een overzicht van het verband tussen ziekten in de mond en in het lichaam Risico’s slechte mondzorg onderschat.

In de samenvatting Samenwerking in de eerste lijn wordt nader ingegaan op de structurele samenwerking door praktijkhoudende tandartsen met andere zorgverleners in de eerste lijn.