Vorige
Volgende

Mondgezondheid en algemene gezondheid

De mond is de spiegel van de gezondheid. Steeds meer wordt bekend over de relatie tussen de mondgezondheid en de algehele gezondheid. Bij aandoeningen in de mond, zoals parodontitis (ontsteking van het tandvlees) kunnen bacteriën in de bloedbaan terecht komen en elders in het lichaam problemen veroorzaken. Zo is er een duidelijk verband tussen parodontitis en diabetes en tussen parodontitis en hart- en vaatziekten.

Enkele jaren geleden is binnen de KNMT een literatuurstudie gedaan naar de relatie tussen mondgezondheid enerzijds en diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, overgewicht, zwangerschapscomplicaties, chronische nierinsufficiëntie en longziekten anderzijds. De belangrijkste bevindingen staan in Gezonde mond gezond lichaam_Samenvatting en conclusies. Hierover is voor praktijkondersteuners in huisartspraktijken de bijdrage Mondgezondheid verdient aandacht van praktijkondersteuner verschenen.

Tandartsen nemen in de eerstelijnszorg een bijzondere plaats in. Zij zijn de enige zorgverleners die vrijwel al hun patiënten tenminste jaarlijks zien. Hiermee wordt een groot deel van de bevolking regelmatig gecontroleerd op mondziekten. Dit gebeurt in de eerste plaats voor het behoud van mondgezondheid.
De periodieke controle bij de tandarts kan echter ook bijdragen aan de algemene gezondheid van patiënten. Zoals al aangegeven, zijn bepaalde algemene ziekten gerelateerd aan mondziekten. Maar ook is bekend dat tandartsen algemene ziekten in de mond al tijdig kunnen opmerken en zo een belangrijke signaalfunctie vervullen. In 2015 deed de KNMT onderzoek naar onder andere deze ‘vroegsignalering’ door tandartsen. Zie voor de uitkomsten hiervan Nt1609_Algemene ziekten.