Vorige
Volgende

Overige instellingen voor mondzorg

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
CBT’s richten zich op de verlening van zogenoemde bijzondere tandheelkundige zorg (consultatie, diagnostiek en behandeling) aan patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenoemde bijzondere zorggroepen). Voor deze zogenoemde bijzondere zorggroepen is wettelijk een uitzonderingspositie gemaakt, waardoor zij aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor mondzorg vanuit de basisverzekering.
Een CBT is een samenwerkingsverband van tandartsen die beschikken over specifieke deskundigheden en vaardigheden. Verder beschikt een CBT over faciliteiten of ondersteuning vanuit andere disciplines (psychologie, fysiotherapie, logopedie etc.).
De CBT’s stemmen hun zorg af in de koepelvereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt). Per 2019 telt Nederland 29 Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s) waarvan er 18 zijn geaccrediteerd.

Jeugdtandverzorging
Daarnaast zijn er in Nederland diverse regionale instellingen/vestigingen voor jeugdtandverzorging, waar kinderen en jeugdigen tot 18 jaar terecht kunnen voor reguliere tandheelkundige zorg (zoals MondzorgvoorkidsNVIJ).