Bij de verlening van tandheelkundige zorg aan patiënten zijn tandartsen, mondhygiënisten en tandarts- en preventieassistenten betrokken. Ook een tandprotheticus en/of tandtechnicus kan deel uitmaken van het tandheelkundig team.

De tandarts is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de individuele patiënt: hij/zij stelt de mond- en gebitssituatie van de patiënt vast en maakt de inschatting van de preventieve en eventueel curatieve tandheelkundige zorg die nodig is. Vervolgens bepaalt de tandarts in overleg, ook met de patiënt, welke zorgverlener (in de praktijk) deze zorg gaat uitvoeren.