Vorige
Volgende

Organisatie van de patiëntenzorg

Bij de directe tandheelkundige zorgverlening aan patiënten zijn tandartsen, mondhygiënisten en tandarts- en preventieassistenten betrokken. Ook een tandprotheticus en/of tandtechnicus kan deel uitmaken van het tandheelkundig team.

De tandarts is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de individuele patiënt: hij/zij stelt de mond- en gebitssituatie van de patiënt vast (diagnose en indicatiestelling) en maakt de inschatting van de preventieve en eventueel curatieve tandheelkundige zorg die nodig is (behandelplan). Vervolgens bepaalt de tandarts in overleg welke zorgverlener (in de praktijk) deze zorg gaat uitvoeren.
Begin 2012 heeft de KNMT haar visie op de rol en positie van de verschillende zorgverleners in de mondzorg gepubliceerd. Zie hiervoor het Verkorte visiedocument.

Voor een actueel beeld zie de publicatie Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening.