Nieuws

Staat van de mondzorg in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT)

1 september 2019

Staat van de mondzorg is een samenwerking gestart met het NTVT.  Maandelijks staat in het NTVT een infographic met daarin gegevens op Staat van de mondzorg die aansluiten bij een van de bijdragen in die editie van het blad. Zie hiervoor Publicaties.