Nieuws

Staat van de mondzorg in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) in 2019

11 januari 2021

In het NTVT van november 2019 wordt middels een infographic getoond dat met het ouder worden mensen minder naar de tandarts gaan, terwijl het bezoek aan andere zorgverleners juist stijgt. Zie voor meer informatie Tandartsbezoek.

In het NTVT van september 2019 wordt middels een infographic het aantal restauraties getoond dat in 2017 is vervaardigd door een steekproef van tandartsen. Deze gegevens zijn verzameld via het Project Peilstations van de KNMT. Zie voor meer informatie Preventieve en curatieve zorg.