Nieuws

Staat van de mondzorg in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT)

7 september 2020

In het septembernummer van het NTVT is een infographic gewijd aan enkele uitkomsten van een onderzoek waarin jonge tandartsen werden bevraagd over hun opleiding. Bijna zes van de tien (59%) konden zich wel vinden in de idee van een stagejaar aansluitend aan de opleiding. Meer uitkomsten uit het onderzoek staan op Opleiding van tandartsen.

In het NTVT van juli/augustus 2020 laat een infographic zien dat blijkens onderzoeksgegevens uit het Project Peilstations van de KNMT in ongeveer tien jaar tijd het aandeel van curatieve verrichtingen is gedaald en het aandeel van preventieve verrichtingen is gestegen. Meer informatie hierover is te vinden op Preventie en curatieve zorg.

In het NTVT van juni toont een infographic uitkomsten van een onderzoek onder jonge tandartsen, waarin onder meer aan de orde kwam hoe zij hun startersfase hadden ervaren. Meer uitkomsten van het betreffende onderzoek staan op Algemene tandartspraktijken.

In het mei-nummer laat een infographic gegevens zien over multimorbiditeit, het lijden aan twee of meer chronische aandoeningen. Met name bij ouderen neemt de prevalentie hiervan sterk toe. Tandartsen hebben ermee te maken bij hun zorgverlening. Meer gegevens hierover staan op Tandartsbezoek (onderaan de pagina, onder ‘Ouderen’).

In het nummer van april 2020 toont een infographic de wortelkanaalbehandelingen die in 2018 zijn gedaan door een steekproef van tandartsen. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar reguliere en niet-reguliere tandartsbezoekers. Deze gegevens zijn verzameld via het Project Peilstations van de KNMT. Zie voor meer informatie Preventie en curatieve zorg.

In nummer van maart 2020 toont een infographic per provincie het aantal patiënten per orthodontist, voor jeugdigen en voor volwassenen. Ook hier zijn grote regionale verschillen te zien. Zie voor meer informatie Verhouding vraag-aanbod: tandartsratio’s.

In het NTVT van februari 2020 toont een infographic per provincie waar de aldaar actieve beroepsgroep van tandartsen is opgeleid. Uit de regionale verschillen valt op te maken dat zij na hun afstuderen naar verhouding vaan aan het werk gaan in de omgeving van de opleidingsplaats. Zie voor meer informatie Opleiding van tandartsen.

In het NTVT van januari 2020 toont een infographic de herkomst van de buitenslands gediplomeerde tandartsen in de actieve beroepsgroep in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de tandartsenadministratie van de KNMT. Zie voor meer informatie Opleiding van tandartsen.

In het NTVT van november 2019 wordt middels een infographic getoond dat met het ouder worden mensen minder naar de tandarts gaan, terwijl het bezoek aan andere zorgverleners juist stijgt. Zie voor meer informatie Tandartsbezoek.

In het NTVT van september 2019 wordt middels een infographic het aantal restauraties getoond dat in 2017 is vervaardigd door een steekproef van tandartsen. Deze gegevens zijn verzameld via het Project Peilstations van de KNMT. Zie voor meer informatie Preventieve en curatieve zorg.