Nieuws

Staat van de mondzorg in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT)

19 februari 2020

In het NTVT van februari 2020 toont een infographic per provincie waar de aldaar actieve beroepsgroep van tandartsen is opgeleid. Uit de regionale verschillen valt op te maken dat zij na hun afstuderen naar verhouding vaan aan het werk gaan in de omgeving van de opleidingsplaats. Zie voor meer informatie Opleiding van tandartsen.

In het NTVT van januari 2020 toont een infographic de herkomst van de buitenslands gediplomeerde tandartsen in de actieve beroepsgroep in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de tandartsenadministratie van de KNMT. Zie voor meer informatie Opleiding van tandartsen.

In het NTVT van november 2019 wordt middels een infographic getoond dat met het ouder worden mensen minder naar de tandarts gaan, terwijl het bezoek aan andere zorgverleners juist stijgt. Zie voor meer informatie Tandartsbezoek.

In het NTVT van september 2019 wordt middels een infographic het aantal restauraties getoond dat in 2017 is vervaardigd door een steekproef van tandartsen. Deze gegevens zijn verzameld via het Project Peilstations van de KNMT. Zie voor meer informatie Preventieve en curatieve zorg.