Opleiding van tandartsen

De studie tandheelkunde bestaat uit een bachelor­opleiding en een masteropleiding, beide van 3 jaar. De opleiding wordt gegeven aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC in Nijmegen en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen (UMCG).

De taartdiagram laat voor de actieve beroepsgroep de verdeling zien naar opleidingsplaats, per januari 2019. Twee vijfde (40%) behaalde het diploma in Amsterdam, terwijl 22% in Nijmegen en 14% in Groningen afstudeerde.

Opleidingsplaats van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, per januari 2019

i

Bron: KNMT

Buitenslands gediplomeerden

Verder heeft bijna één op de zes (17%) tandartsen behaalde het diploma in het buitenland. Dit is inclusief degenen van wie de diplomaplaats onbekend is, wat in de regel een buitenlandse diplomaplaats betekent.
Het aandeel buitenslands gediplomeerden is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Dit wordt duidelijk uit het overzicht Aantal tandartsen en aandeel buitenslands gediplomeerden daarin vanaf 2001.
Een infographic in het NTVT van januari 2020 zoomt in op de herkomst van de buitenslands gediplomeerden in 2009, 2014 en 2019. In Aandeel buitenslands gediplomeerden tandartsen in de actieve beroepsgroep in 2009, 2014 en 2019 nader bezien wordt hierop nader ingegaan.

In 2018 deed de KNMT onderzoek onder de buitenslands gediplomeerde tandartsen en vroeg onder meer naar de redenen van hun komst naar ons land. Zie hiervoor het artikel Waarom komen tandartsen naar Nederland.

Numerus fixus

Voor de opleiding tandheelkunde bestaat een numerus fixus; het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Voor het studiejaar 2019/2020 ligt de numerus fixus op 259 plaatsen, waarvan 144 bij ACTA, 67 bij het RadboudUMC en 48 bij het UMCG (Ministerie van OCW). Het aantal aanmeldingen bedraagt jaarlijks het veelvoudige. Toewijzing van de studieplaatsen gebeurt door de opleidingen zelf op basis van een eigen selectieprocedure.