Vorige
Volgende

Opleiding van tandartsen

De studie tandheelkunde bestaat uit een bachelor­opleiding en een masteropleiding, beide van 3 jaar. De opleiding wordt gegeven aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMC St Radboud) en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen (UMCG). De grafiek laat voor de actieve beroepsgroep de verdeling zien naar opleidingsplaats, per januari 2019. Relatief de meeste tandartsen (40%) behaalden hun diploma in Amsterdam en ruim een vijfde (22%) studeerde af in Nijmegen.

Buitenslands gediplomeerden
Verder heeft 17% het diploma in het buitenland behaald. Dit is inclusief degenen van wie de diplomaplaats onbekend is, dit is in de regel een buitenlandse diplomaplaats. Zie hiervoor ook Buitenslands gediplomeerden.
Het aandeel buitenslands gediplomeerden is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Dit wordt duidelijk uit Ontwikkeling beroepsgroep en aandeel buitenlandse tandartsen. In 2018 deed de KNMT onderzoek onder de buitenslands gediplomeerde tandartsen. Onder meer naar de redenen om naar Nederland te komen. Zie hiervoor Waarom komen tandartsen naar Nederland

Numerus fixus en geslaagden
Voor de opleiding tandheelkunde bestaat een numerus fixus; het is een ‘lotingstudie’. Voor het studiejaar 2018/2019 ligt de numerus fixus op 259 plaatsen, waarvan 144 bij ACTA, 67 bij het RadboudUMC en 48 bij het UMCG (Ministerie van OCW). Het aantal aanmeldingen bedraagt het veelvoudige. Toewijzing van studieplaatsen gebeurt deels op basis van centrale toelating (loting), deels door de universiteiten op basis van voordracht na deelname aan de decentrale selectieprocedure.

 

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Opleidingsplaats van geregistreerde tandartsen van 64 jaar of jonger in Nederland, per januari 2019

Bron: KNMT