Vorige
Volgende

Opleiding van tandartsen

De studie tandheelkunde bestaat uit een bachelor­opleiding van 3 jaar en een masteropleiding van 3 jaar.

De opleiding wordt gegeven aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMC St Radboud) en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen (UMCG). De grafiek laat voor de actieve beroepsgroep de verdeling zien naar opleidingsplaats, per januari 2018. Relatief de meeste tandartsen (40%) behaalden hun diploma in Amsterdam en ruim een vijfde (22%) studeerde af in Nijmegen. Verder heeft een groeiende groep, van nu 12%, het diploma in het buitenland behaald.

Numerus fixus en geslaagden
Voor de opleiding tandheelkunde bestaat een numerus fixus; het is een ‘lotingstudie’. Voor het studiejaar 2018/2019 ligt de numerus fixus op 259 plaatsen, waarvan 144 bij ACTA, 67 bij het RadboudUMC  en 48 bij het UMCG (Ministerie van OCW). Het aantal aanmeldingen bedraagt het veelvoudige. Toewijzing van studieplaatsen gebeurt deels op basis van centrale toelating (loting), deels door de universiteiten op basis van voordracht na deelname aan de decentrale selectieprocedure.

In het studiejaar 2015/2016 slaagden 230 studenten tandheelkunde voor hun bachelor en eveneens 230 voor hun master (CBS).

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Opleidingsplaats van geregistreerde tandartsen in Nederland, per januari 2018

Bron: KNMT