Nieuws

Onderzoek relatie behandelvisie en verleende zorg aan jeugdigen

24 juni 2020

Onlangs is een onderzoek gestart naar de relatie tussen de behandelvisie van tandartsen en de zorg die zij verlenen aan hun jeugdige patiënten. Dit onderzoek is opgezet vanuit de sectie Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de KNMT, het Radboud UMC en softwareleverancier Vertimart. Het is onderdeel van een promotieonderzoek.

Gegevensverzameling
Ten behoeve van het onderzoek worden via een vragenlijst bij tandartsen gegevens verzameld over hun opvattingen over de behandeling van cariës bij de jeugd. Aanvullend worden vanuit hun administratie gegevens verzameld over de aan hun jeugdige patiënten verleende zorg.
Vertimart heeft hiervoor in haar softwareprogramma Exquise een functionaliteit gebouwd, die het mogelijk maakt dat tandartsen die dit programma gebruiken volledig anoniem kunnen deelnemen. En heeft namens de onderzoekers al deze gebruikers een uitnodiging gestuurd voor deelname.  

Deelnemers
Aan het onderzoek kunnen alleen tandartsen deelnemen die sinds 2013 als algemeen practicus werkzaam zijn in dezelfde praktijk en daar in een jaar ten minste 50 jeugdige patiënten (tot 18 jaar) zien/behandelen. Deelname is niet mogelijk als de praktijk onderdeel is van een keten of groep van praktijken waarbij de verleende en gedeclareerde zorg niet uitgesplitst wordt naar praktijklocatie.

Gegevensverwerking
Alle verzamelde gegevens worden vanuit Exquise gecodeerd verzonden naar het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP). Dit is een onafhankelijke onderzoeksbureau in Nijmegen, dat in opdracht van de KNMT en in samenwerking met Vertimart de gegevens voor dit onderzoek verzamelt en beheert.

Spiegelinformatie
Als de analyses zijn gedaan, kunnen de deelnemende tandartsen hun spiegelinformatie opvragen.

Nadere informatie over dit onderzoek vindt u desgewenst hieronder:

Meer over het doel van het onderzoek

Meer over het promotieonderzoek

Meer over deelnemers aan het onderzoek

Meer over deelname aan het onderzoek

Meer over anonimiteit van de gegevens

Meer over aanmelding voor het onderzoek

Meer over het opvragen van spiegelinformatie

AANMELDEN