Overig KNMT-onderzoek

Naast de onderzoeken binnen het Project Peilstations worden met enige regelmaat enkele andere projecten uitgevoerd.

Onderzoek ‘jonge tandartsen’

De eerste jaren na het afstuderen zijn voor de meeste jonge tandartsen een oriëntatiefase. Van tijd tot tijd wordt daarom onderzoek gedaan naar hun werksituatie, hun eerste werkervaringen en hun toekomstplannen. Zie voor enkele uitkomsten daarvan Organisatie van tandartspraktijken.

Verhouding aanbod en vraag

De toegankelijkheid van de mondzorg is een aandachtspunt voor de KNMT. Met enige regelmaat wordt daarom een globale analyse gemaakt van de verhouding tussen het aanbod van zorg (het aantal tandartsen) en de vraag ernaar (het aantal inwoners). Deze wordt landelijk en regionaal uitgedrukt in een tandartsratio. Zie Vraag naar mondzorg > Tandartsratio’s.