Vorige
Volgende

Overig KNMT-onderzoek

Naast de onderzoeken binnen het Project Peilstations worden met enige regelmaat enkele andere onderzoeksprojecten uitgevoerd.

Onderzoek ‘jonge tandartsen’ 
De eerste jaren na het afstuderen zijn voor de meeste jonge tandartsen een oriëntatiefase. Om de drie jaar worden daarom de meest recente afstudeerlichtingen van jonge tandartsen benaderd voor een enquête die een beeld geeft van hun werksituatie, hun eerste werkervaringen en hun toekomstplannen.

Verhouding aanbod en vraag 
De toegankelijkheid van de mondzorg is een aandachtspunt voor de KNMT. Met enige regelmaat wordt daarom een globale analyse gemaakt van de verhouding tussen het aanbod van zorg (het aantal tandartsen) en de vraag ernaar (het aantal inwoners). Deze wordt landelijk en regionaal uitgedrukt in een tandartsratio. Zie onder ‘Vraag naar mondzorg’ de paragraaf ‘Tandartsratio’s’.