Overig KNMT-onderzoek

Naast de onderzoeken binnen het Project Peilstations worden met enige regelmaat enkele andere projecten uitgevoerd.

Onderzoek ‘jonge tandartsen’

De eerste jaren na het afstuderen zijn voor de meeste jonge tandartsen een oriëntatiefase. Van tijd tot tijd wordt daarom onderzoek gedaan naar hun werksituatie, hun eerste werkervaringen en hun toekomstplannen. Zie voor enkele uitkomsten daarvan Organisatie van tandartspraktijken.

Verhouding aanbod en vraag

De toegankelijkheid van de mondzorg is een aandachtspunt voor de KNMT. Met enige regelmaat wordt daarom een globale analyse gemaakt van de verhouding tussen het aanbod van tandheelkundige zorg (het aantal tandartsen) en de vraag ernaar (het aantal inwoners). Deze wordt landelijk en regionaal uitgedrukt in een zogenoemde tandartsratio. Zie Verhouding vraag-aanbod: tandartsratio’s.

Analyse omvang en samenstelling beroepsgroep

Voor de verhouding tussen aanbod van en vraag naar tandheelkundige zorg, maar ook meer in zijn algemeenheid is van belang zicht te hebben op de omvang en samenstelling van de actieve beroepsgroep van tandartsen en tandartsspecialisten. Hiervan wordt jaarlijks in januari een analyse gemaakt op basis van de actuele gegevens in de KNMT-tandartsenadministratie. Zie Werkers in de mondzorg.