Vorige
Volgende

Overig KNMT-onderzoek

Naast de onderzoeken binnen het Project Peilstations worden met enige regelmaat enkele andere onderzoeksprojecten uitgevoerd.

Onderzoek ‘jonge tandartsen’ 
De eerste jaren na het afstuderen zijn voor de meeste jonge tandartsen een oriëntatiefase. Om de drie jaar worden daarom de meest recente afstudeerlichtingen van jonge tandartsen benaderd voor een enquête die een beeld geeft van hun werksituatie, hun eerste werkervaringen en hun toekomstplannen.

Verhouding aanbod en vraag 
De toegankelijkheid van de mondzorg is een aandachtspunt voor de KNMT. Met enige regelmaat wordt daarom een analyse gemaakt van de verhouding tussen het aanbod van zorg (het aantal tandartsen) en de vraag ernaar (het aantal inwoners). Deze wordt landelijk en regionaal uitgedrukt in een tandartsratio. Zie onder ‘Vraag naar mondzorg’ de paragraaf ‘Tandartsratio’s’.

Patiëntenenquête
Van 2006 tot en met voorjaar 2013 stelde de KNMT tandartsen in de gelegenheid de gang van zaken in hun praktijk ‘door te lichten’. Zij konden patiënten vragen naar hun oordeel over de (organisatie van de) zorgverlening. In het najaar van 2013 is deze (vernieuwde) patiëntenenquête een webenquête geworden. Bureau Patiëntenvertellen BV is de eerste aanbieder die deze enquête met goedkeuring van de KNMT aanbiedt aan tandartsen. Zie onder ‘Kwaliteitsbeleid’ de paragraaf ‘Patiënttevredenheid’.