Preventie en curatieve zorg

Jaarlijks verzamelt de KNMT bij een steekproef van tandartsen in algemene praktijken gegevens over de verrichtingen die zij bij een 25%-steekproef uit hun patiëntenbestand hebben uitgevoerd en gedeclareerd. Op deze manier zijn over het jaar 2018 via 345 tandartsen de verrichtingen­gegevens verzameld van in totaal 260.581 tandarts­bezoekers, onder wie 52.514 jeugdigen jonger dan 18 jaar en 208.067 volwassenen van 18 jaar of ouder.

Aard van de behandeling

Onderstaande staafdiagram laat zien dat in 2018 bij vrijwel alle tandartsbezoekers (94%) verrichtingen zijn gedaan die vallen onder ‘consultatie en/of diagnostiek’ (periodiek onderzoek, röntgenfoto’s etc.). Verder kreeg 69% van de patiënten (ook) preventieve behandelingen (zoals gebitsreiniging) en 46% (ook) curatieve behandelingen (vullingen, kroon- en brugwerk etc.).
In dit opzicht zijn er wel duidelijke verschillen tussen de jeugdigen en de volwassenen.

Aard van de behandeling die is uitgevoerd bij patiënten die de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen, in 2018

i

Bron: KNMT

Enkele specifieke behandelingen

De staafdiagram hieronder zoomt in op enkele specifieke behandelingen. Zo is te zien dat bij 94% van alle tandartsbezoekers periodiek onderzoek is gedaan en dat bij 36% één of meer röntgenfoto’s zijn gemaakt. Bij 62% is tandsteen verwijderd en bij 35% zijn één of meer vullingen gemaakt.

Enkele specifieke behandelingen die zijn uitgevoerd bij patiënten die de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen, in 2018

i

Bron: KNMT

Enkele nadere analyses

Het maken van vullingen (restauraties) is de meest voorkomende curatieve behandeling. Zie de infographic hiervan in het NTVT van september 2019. In de samenvatting Restauraties vindt u een wat uitgebreider overzicht van de aard van de restauraties bij jeugdigen en volwassenen in 2017.
Een andere curatieve ingreep is de endodontische behandeling, ook wel wortelkanaalbehandeling genoemd. Hierover zijn enkele gegevens gepresenteerd in een infographic in het NTVT van april 2020. In de samenvatting Wortelkanaalbehandelingen staat hiervan een uitgebreider overzicht, waarbij eveneens een uitsplitsing is gemaakt naar de reguliere en de niet-reguliere tandartsbezoekers in 2018.
Onlangs is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de tandheelkundige zorg over de jaren 2008 tot en met 2018. Hierover staat een infographic in het NTVT van juli/augustus 2020. In de samenvatting Verrichtingengegevens nader bezien staat een uitgebreider overzicht van deze analyse.
Mensen die een beugelbehandeling nodig hebben, gaan daarvoor veelal naar een orthodontist. Maar ook tandartsen kunnen zulke behandelingen uitvoeren. In de samenvatting Uitvoeren van orthodontische verrichtingen door tandartsen in de algemene praktijk, in 2018 staan hierover gegevens.