Vorige
Volgende

Preventie en curatieve zorg

Jaarlijks verzamelt de KNMT bij een steekproef van tandartsen gegevens over de verrichtingen die zij hebben uitgevoerd en gedeclareerd bij een 25%-steekproef uit hun patiëntenbestand. Op deze manier zijn over het jaar 2017 via 371 tandartsen de verrichtingen­gegevens verzameld van 282.746 tandarts­bezoekers, onder wie 58.714 jeugdigen jonger dan 18 jaar en 224.032 volwassenen van 18 jaar of ouder.

Aard van de behandelingen
De gegevens in de bovenste grafiek laten zien dat bij vrijwel al deze patiënten (95%) verrichtingen zijn gedaan die vallen onder ‘consultatie en/of diagnostiek’ (periodiek onderzoek, röntgenfoto’s etc.). Verder kreeg 70% van de patiënten onder meer preventieve behandelingen en 48% onder meer curatieve behandelingen (vullingen, kroon- en brugwerk etc.). De grafiek laat zien dat wat betreft de curatieve behandelingen er een verschil is tussen de jeugd en de volwassenen: bij de jeugd zijn deze behandelingen in minder gevallen gedaan (27% versus 53%).

Enkele specifieke behandelingen
De onderste grafiek laat het beeld zien van enkele specifieke behandelingen. Zo blijkt onder andere dat bij 94% van alle tandartsbezoekers periodiek onderzoek is gedaan en dat bij 36% één of meer röntgenfoto’s zijn gemaakt. Bij 61% is tandsteen verwijderd en bij 35% zijn één of meer vullingen gemaakt.
Het maken van vullingen (restauraties) is de meest voorkomende curatieve behandeling. In Verleende zorg_restauraties in 2017 wordt hiervan een nader overzicht gegeven.

info
Staafdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
Aard van de behandeling die is uitgevoerd bij patiënten die in 2017 de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen

Bron: KNMT

info
Staafdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
Enkele specifieke behandelingen die zijn uitgevoerd bij patiënten die in 2017 de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen

Bron: KNMT