Preventie en curatieve zorg

Jaarlijks verzamelt de KNMT bij een steekproef van tandartsen in algemene praktijken gegevens over de verrichtingen die zij bij een 25%-steekproef uit hun patiëntenbestand hebben uitgevoerd en gedeclareerd. Op deze manier zijn over het jaar 2017 via 371 tandartsen de verrichtingen­gegevens verzameld van in totaal 282.746 tandarts­bezoekers, onder wie 58.714 jeugdigen jonger dan 18 jaar en 224.032 volwassenen van 18 jaar of ouder.

Aard van de behandeling

Onderstaande staafdiagram laat zien dat bij vrijwel alle tandartsbezoekers (95%) verrichtingen zijn gedaan die vallen onder ‘consultatie en/of diagnostiek’ (periodiek onderzoek, röntgenfoto’s etc.). Verder kreeg 70% van de patiënten (ook) preventieve behandelingen (zoals gebitsreiniging) en 48% (ook) curatieve behandelingen (vullingen, kroon- en brugwerk etc.).
In dit opzicht zijn er wel duidelijke verschillen tussen de jeugdigen en de volwassenen.

Aard van de behandeling die is uitgevoerd bij patiënten die de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen, in 2017

i

Bron: KNMT

Enkele specifieke behandelingen

In de staafdiagram hieronder staan de resultaten van enkele specifieke behandelingen. Zo is te zien dat bij 94% van alle tandartsbezoekers periodiek onderzoek is gedaan en dat bij 36% één of meer röntgenfoto’s zijn gemaakt. Bij 61% is tandsteen verwijderd en bij 35% zijn één of meer vullingen gemaakt.

Enkele specifieke behandelingen die zijn uitgevoerd bij patiënten die de tandarts hebben bezocht, voor jeugdigen en volwassenen, in 2017

i

Bron: KNMT

Het maken van vullingen (restauraties) is de meest voorkomende curatieve behandeling. Zie de infographic hiervan in het NTVT van september 2019. In de samenvatting Restauraties vindt u een wat uitgebreider overzicht van de aard van de restauraties bij jeugdigen en volwassenen in 2017.