Vorige
Volgende

Toegankelijkheid van de mondzorg

In 2017 had ongeveer 80% van de Nederlandse bevolking minimaal één keer contact met de tandarts (CBS).

Tandartsen schatten in 2016 de ‘vaste’ patiëntengroep in hun (samenwerkings)praktijk op 3.300 patiënten (KNMT). Het gaat dan om patiënten die tenminste één keer per jaar de praktijk bezoeken voor een periodieke controle of een behandeling. Per week komen naar schatting gemiddeld 170 patiënten in de praktijk.

In 2016 is aan tandartsen met een eigen praktijk gevraagd of zij wat betreft het maken van afspraken met patiënten een ‘oproepbeleid’ hebben. En verder hoe vaak zij te maken hebben met patiënten die een afspraak niet nakomen of te laat afzeggen (‘no show’). Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek Oproepbeleid en wegblijven van patiënten.