In 2022 had 80% van de Nederlandse bevolking minimaal één keer contact met de tandarts.

Zie hiervoor Tandartsbezoek.
In KNMT-onderzoek in 2023 schatten tandartsen desgevraagd de ‘vaste’ patiëntengroep in hun (samenwerkings)praktijk gemiddeld op om en nabij 3.400. Het gaat dan om patiënten die tenminste één keer per jaar de praktijk bezoeken voor een periodieke controle of een behandeling.

Verder bleek dat de meeste (87%) praktijkhoudende tandartsen het beleid hebben dat zij hun patiënten ‘oproepen’ voor een periodiek controlebezoek. Bijvoorbeeld door meteen bij een bezoek de nieuwe afspraak te maken en/of door het sturen van een kaartje, dan wel via een telefoontje, sms of e-mail. Bij de overige 13% van de tandartsen moeten patiënten zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken.