Vorige
Volgende

Toegankelijkheid van de mondzorg

In 2018 had ongeveer 80% van de Nederlandse bevolking minimaal één keer contact met de tandarts (CBS). Zie hiervoor ook de pagina Vraag naar mondzorg > Tandartsbezoek.

Tandartsen schatten in 2018 de ‘vaste’ patiëntengroep in hun (samenwerkings)praktijk op 3.000 (KNMT). Het gaat dan om patiënten die tenminste één keer per jaar de praktijk bezoeken voor een periodieke controle of een behandeling. Per week komen naar schatting gemiddeld 157 patiënten in de praktijk.

De meeste (79%) praktijkhoudende tandartsen hebben naar eigen zeggen een beleid dat zij hun patiënten ‘oproepen’ voor een periodiek controlebezoek, bijvoorbeeld door meteen bij een bezoek de nieuwe afspraak te maken, en/of via een kaartje, telefoontje, sms en/of e-mail. Bij de overige tandartsen moeten patiënten zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken.