Uitvoering en databeveiliging

Jaarlijks verlenen zo’n 2.000 tandartsen, leden én niet-leden van de KNMT, hun medewerking aan de verschillende KNMT-onderzoeken.

Uitvoering

De directe uitvoering van het onderzoek gebeurt door KBA Nijmegen, in opdracht van de KNMT. Voor dit doel is het zogenoemde Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) ingericht. Het CAP draagt zorg voor het op professionele, efficiënte en vertrouwelijke wijze verzamelen en beheren van de onderzoekgegevens.

De onderzoekers van de KNMT zijn verantwoordelijk voor de steekproeftrekking. Dit gebeurt met inachtneming van de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer hierover staat in het Protocol steekproeftrekkingen voor KNMT-onderzoek.

Databeveiliging

KBA Nijmegen heeft voor de beveiliging en bescherming van persoons- en onderzoeksgegevens tegen misbruik een aantal technische maatregelen getroffen, in overeenstemming met de voorschriften en eisen van de AVG. Hoe dit is geregeld, kunt u lezen in Beveiliging gegevens van KNMT-onderzoeken.