Vorige
Volgende

Uitvoering en databeveiliging

Jaarlijks verlenen zo’n 2.000 tandartsen, leden én niet-leden van de KNMT, hun medewerking aan de verschillende KNMT-onderzoeken.

Uitvoering
De directe uitvoering van het onderzoek gebeurt in opdracht van de KNMT door KBA Nijmegen. Daar is voor dit doel het zogenoemde Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) ingericht. Het CAP draagt zorg voor het op professionele, efficiënte en vertrouwelijke wijze verzamelen en beheren van de onderzoekgegevens.
De onderzoekers van de KNMT zijn verantwoordelijk voor de steekproeftrekking. Hoe dit gebeurt, met inachtneming van de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunt u lezen in het Protocol steekproeftrekkingen KNMT-onderzoek.

Databeveiliging
KBA Nijmegen heeft voor de beveiliging en bescherming van persoons- en onderzoeksgegevens tegen misbruik een aantal technische maatregelen getroffen, in overeenstemming met de voorschriften en eisen van de AVG. Hoe dit is geregeld, kunt u lezen in Beveiliging gegevens KNMT-onderzoeken.