Vorige
Volgende

Uitvoering en databeveiliging

Jaarlijks verlenen zo’n 2.000 tandartsen, leden én niet-leden van de KNMT, hun medewerking aan de verschillende KNMT-onderzoeken.

Uitvoering
De directe uitvoering van het onderzoek gebeurt in opdracht van de KNMT door KBA Nijmegen. Daar is voor dit doel het zogenoemde Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) ingericht. Het CAP draagt zorg voor het op professionele, efficiënte en vertrouwelijke wijze verzamelen en beheren van de onderzoekgegevens.

Databeveiliging
KBA Nijmegen heeft een aantal technische maatregelen genomen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik, in overeenstemming met voorschriften en eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe de beveiliging van persoons- en onderzoekgegevens is geregeld, leest u in Beveiling KNMT-onderzoek_2018.