Werkzaamheid van tandartsen

Tandartsen kunnen op verschillende manieren werkzaam zijn. Veruit het grootste deel van de actieve beroepsgroep is aangesloten bij de KNMT en van de meesten van deze leden is bekend hoe zij beroepsmatig actief zijn. Op basis hiervan kan globaal iets worden gezegd over de werkzaamheid van de actieve beroepsgroep.

Praktijkhouder

Van oudsher is het merendeel van de beroepsgroep werkzaam als tandarts-praktijkhouder, dat wil zeggen als eigenaar van een tandartspraktijk, al of niet in samenwerking met een of meer collega-praktijkhouders. Op basis van de beschikbare gegevens van de KNMT-leden kan worden geschat dat dit anno 2023 geldt voor tussen de 45% en 50%.   
Zie ook Organisatie van tandartspraktijken. Voor een nader beeld van de praktijken van tandarts-praktijkhouders zie Algemene tandartspraktijken.

Niet-praktijkhouder

Een groeiende groep tandartsen heeft (vooralsnog) niet de ambitie om een eigen praktijk te starten of over te nemen. Deze tandartsen kiezen ervoor om te werken als tandarts-medewerker en/of tandarts-waarnemer, vaak in de praktijk van een collega-praktijkhouder of bij een keten van tandartspraktijken. Meestal gebeurt dat op basis van een zogenoemde ‘overeenkomst van opdracht voor bepaalde termijn’ (als zzp-er), maar tandartsen kunnen ook werken in loondienst van de praktijk.
Op basis van de beschikbare gegevens van de KNMT-leden kan worden geschat dat ruim 30% van hen hoofdzakelijk actief is als tandarts-medewerker en/of -waarnemer.  
Zie ook Organisatie van tandartspraktijken en Algemene tandartspraktijken.

Verder zijn niet-praktijkhouders werkzaam in loondienst bij een instelling, bijvoorbeeld een Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en/of een instelling voor Jeugdtandverzorging. Maar het kan ook gaan om een aanstelling in het onderwijs, bij defensie, etc. Geschat wordt dat zo’n 8% van de leden van de KNMT hoofdzakelijk als zodanig actief is in loondienst.  
Zie ook Organisatie van tandartspraktijken en Overige instellingen voor mondzorg.

Overigens kunnen tandartsen op verschillende manieren werkzaam zijn, bijvoorbeeld als praktijkhouder en daarnaast in loondienst bij een onderwijsinstelling.