Vorige
Volgende

KNMT-Onderzoek

De informatie op deze website over de beroepsuitoefening van tandartsen is merendeels verzameld via eigen onderzoek van de KNMT. Dit onderzoek richt zich met name op de niet-klinische aspecten van de beroepsuitoefening door tandartsen in Nederland. Verder worden registratiegegevens gepresenteerd over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep, op basis van de KNMT-tandartsenadministratie.

Via het KNMT-onderzoek wordt uiteenlopende informatie verzameld die van belang is voor het beleid van de beroepsorganisatie. Maar die ook is bedoeld voor individuele tandartsen, zij kunnen te allen tijde onderzoeksinformatie opvragen.
Verder zijn de gegevens interessant voor (niet commerciële) externen, zoals de overheid, universiteiten en onderzoeksinstanties binnen het zorgveld. Waar mogelijk vindt dan ook samenwerking plaats bij de uitvoering van onderzoek of worden op verzoek gegevens beschikbaar gesteld.
Het meeste KNMT-onderzoek vindt plaats via het zogenoemde Project Peilstations.