De informatie op deze website over de beroepsuitoefening van tandartsen in Nederland is merendeels verzameld via eigen onderzoek. Verder worden registratiegegevens gepresenteerd over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep, op basis van de KNMT-tandartsenadministratie.

Het KNMT-onderzoek richt zich met name op de niet-klinische aspecten van de beroepsuitoefening. Hierover wordt uiteenlopende informatie verzameld, die van belang is voor het beleid van de beroepsorganisatie. Maar die ook is bedoeld voor individuele tandartsen, zij kunnen te allen tijde onderzoeksinformatie opvragen.

Verder zijn de gegevens interessant voor (niet-commerciële) externen, zoals overheid, universiteiten en onderzoeksinstanties binnen het zorgveld. Waar mogelijk vindt dan ook samenwerking plaats bij de uitvoering van onderzoek of worden op verzoek gegevens beschikbaar gesteld.

Het meeste KNMT-onderzoek gebeurt via het zogenoemde Project Peilstations.