Algemene praktijkrichtlijnen

Waar klinische praktijkrichtlijnen aanbevelingen doen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg, zijn algemene praktijkrichtlijnen bedoeld als leidraad bij de organisatie van die zorg en bij de praktijkvoering.

De KNMT heeft in de loop der jaren zo’n tien praktijkrichtlijnen gemaakt en onderschrijft er enkele van andere organisaties. Deze richtlijnen hebben bijvoorbeeld betrekking op samenwerking met en verwijzing naar andere mondzorgverleners, op de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van het patiëntendossier en op wijze waarop de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kan worden geregeld. Op de website van de KNMT staat het volledige overzicht.