Tandprothetici

Het beroep van tandprotheticus is beschermd via de wet BIG. De tandprotheticus valt echter onder de zogeheten ‘artikel 34-beroepen’ en staat als zodanig niet geregistreerd in het BIG-register. De tandprotheticus valt onder de paramedici en mag als zodanig zelfstandig specifieke medische handelingen uitvoeren.

Tandprothetici zijn gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van prothetische voorzieningen in de mond. Een gedeeltelijke prothese, frameprothese en overkappingsprothese op wortels en/of implantaten dient te worden vervaardigd op verwijzing van een tandarts. Voor het maken van een volledig kunstgebit is geen verwijzing nodig.

In het Algemeen Diplomaregister Tandprothetici staan alle tandprothetici met een geldig diploma vermeld. Per november 2020 zijn dit er ongeveer 635.

Opleiding

De opleiding tot tandprotheticus is vierjarig op hbo-niveau. Zie hiervoor de toelichting van de KNMT.