Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor de algemene gezondheid en het welbevinden van mensen.

De zorg voor de mond is niet alleen de verantwoordelijkheid van de tandarts en de mondhygiënist: een goede zelfzorg is minstens zo belangrijk.

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is het besef dat een goede mondverzorging noodzakelijk is in de bevolking sterk toegenomen en zijn mensen hieraan meer en meer aandacht gaan besteden. Dit heeft ertoe geleid dat de mondgezondheid in Nederland de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. Zie hiervoor ook Vraag naar mondzorg.