Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT, bedoeld om patiënten van de tandarts-leden onafhankelijke informatie te geven over de mondzorg. De vragen die de TIP-medewerkers krijgen, gaan over tandheelkundige behandelingen en over tarieven, maar ook over problemen die zich hebben voorgedaan in de contacten met hun tandarts of met een andere mondzorgverlener. In dat geval kan de TIP-medewerker adviseren hoe de patiënt het beste met de tandarts in gesprek kan gaan. Dat geeft de tandarts immers de gelegenheid om uit te leggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan.

Patiënten kunnen hun vraag voorleggen via een contactformulier.
In het jaar 2020 heeft het TIP 1.350 vragen van patiënten van KNMT-leden ontvangen en beantwoord. Hierbij moet worden vermeld dat vanwege de COVID-19 het TIP van half maart tot half juli gesloten was. Het genoemde aantal vragen is dus wat in 8 maanden is afgehandeld.

Verder heeft de KNMT de website ‘allesoverhetgebit’ gelanceerd, ten behoeve van de algemene publieksvoorlichting en informatie over allerlei aspecten van de mondzorg in Nederland. Zie hiervoor Patiëntenvoorlichting.