Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT, bedoeld om patiënten onafhankelijke informatie te geven over de mondzorg. De vragen die de TIP-medewerkers krijgen, gaan over tandheelkundige behandelingen en over tarieven, maar ook over problemen die zich hebben voorgedaan in de contacten met hun tandarts of met een andere mondzorgverlener. In dat geval kan de TIP-medewerker adviseren hoe de patiënt het beste met de tandarts in gesprek kan gaan. Dat geeft de tandarts immers de gelegenheid om uit te leggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan.

Per maart 2019 kunnen alleen nog patiënten van KNMT-leden bij het TIP terecht. Zij kunnen hun vraag voorleggen via een contactformulier.
In het jaar 2019 (vanaf 1 maart) zijn langs deze weg in totaal 1.870 vragen van patiënten van KNMT-leden ontvangen en beantwoord.

Verder heeft de KNMT de website ‘allesoverhetgebit’ gelanceerd, ten behoeve van de algemene publieksvoorlichting en informatie over allerlei aspecten van de mondzorg in Nederland. Zie hiervoor patiëntenvoorlichting.