Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT, bedoeld om patiënten van leden onafhankelijke informatie te geven over de mondzorg. De vragen die via het TIP binnenkomen, gaan over tandheelkundige behandelingen en over tarieven, maar ook over problemen die zich hebben voorgedaan in de contacten met hun tandarts of met een andere mondzorgverlener. In dat geval kan het TIP adviseren hoe de patiënt het beste met de tandarts in gesprek kan gaan. Dat geeft de tandarts immers de gelegenheid om uit te leggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan.

Patiënten kunnen hun vraag voorleggen via een contactformulier.
In het jaar 2023 heeft het TIP in totaal 1.948 vragen van patiënten van KNMT-leden ontvangen en beantwoord (ter vergelijking: in 2022 waren dit er 1.840). Voor 1.094 vragen zijn de betreffende patiënten doorverwezen naar de Klachtenservice van de KNMT.

Verder is er op initiatief van de KNMT de website ‘allesoverhetgebit’, ten behoeve van de algemene publieksvoorlichting en informatie over allerlei aspecten van de mondzorg in Nederland. Zie hiervoor Patiëntenvoorlichting.