Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Voor informatie over tandheelkundige behandelingen of over mondverzorging, maar ook over problemen die zich hebben voorgedaan in de contacten met hun tandarts of met een andere mondzorgverlener, kunnen patiënten terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de KNMT.

Blijkens registratiegegevens van de KNMT hebben de TIP-informatrices in 2018 3.029 mensen te woord gestaan, die vragen of klachten hadden naar aanleiding van een behandeling door een tandarts of een andere mondzorgverlener. Ter vergelijking: in 2017 waren dit er 2.789 en in 2016 betrof het  3.679 mensen.
De taartdiagram laat zien wat in 2018 de uitkomsten waren van deze contacten met het TIP, voor zover dit duidelijk was. Het gesprek heeft er voor 49% van de patiënten toe geleid dat zij (om te beginnen) in overleg wilden gaan met de tandarts.

Uitkomst van de contacten met het TIP, in 2018

i

Bron: KNMT

Per 2019 is het TIP alleen online, via het invullen van een contactformulier, bereikbaar voor patiënten van tandartsen die lid zijn van de KNMT.