Vorige
Volgende

Project Peilstations

Via dit project verzamelt de KNMT sinds 1995 regelmatig informatie over ‘hoe tandartsen werken’, over ‘wat tandartsen doen’ en over ‘hoe tandartsen denken over en omgaan met allerlei (actuele) zaken rondom de beroepsuitoefening’. Deze vraagstellingen zijn vertaald in drie deelonderzoeken.

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 
Tenminste elke twee jaar worden bij een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over allerlei organisatorische aspecten van de tandartspraktijk. Bijvoorbeeld over de omvang en samenstelling van het tandheelkundig team, de inrichting van de praktijk, de omvang van het patiëntenbestand, de organisatie van de zorg, de wachttijden, de werkdruk en de omvang van de werkweek van tandartsen.

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
Jaarlijks worden via de geautomatiseerde praktijkadministratie van een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over de behandelingen die zij hebben uitgevoerd bij een (anonieme) steekproef uit hun patiëntenbestand. Dit gebeurt via een webportal.

Omnibusenquête
Tenminste jaarlijks worden gegevens verzameld over opvattingen en gedragingen van tandartsen met betrekking tot uiteenlopende (actuele) aspecten van de beroepsuitoefening. Ook dit onderzoek vindt plaats bij een steekproef van tandartsen en wordt meestal uitgevoerd via een webenquête of een telefonische enquête.

In de publicatie Project Peilstations: monitor tandheelkundige beroepsuitoefening worden de achtergrond en opzet van dit project belicht. En worden onderzoeksuitkomsten gepresenteerd over  de ontwikkelingen in de werk- en praktijksituatie van tandartsen en de door hen verleende zorg.