Project Peilstations

Via dit project verzamelt de KNMT sinds 1995 regelmatig informatie over ‘hoe tandartsen werken’, over ‘welke zorg tandartsen verlenen’ en over ‘hoe tandartsen denken en doen’. Waarom doet de KNMT dit, is het echt nodig om onderzoek te doen en wat is daarvan dan het belang voor de beroepsgroep? Zie hiervoor de bijdrage KNMT-onderzoek Waarom zou je er eigenlijk aan meedoen?

Het Project Peilstations omvat drie deelonderzoeken.

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering

Tenminste elke twee jaar worden bij een steekproef van tandartsen, praktijkhouders én niet-praktijkhouders, gegevens verzameld over allerlei organisatorische aspecten van de tandartspraktijk. Bijvoorbeeld over de omvang en samenstelling van het tandheelkundig team, de inrichting van de praktijk, de omvang van het patiëntenbestand, de organisatie van de zorg, de wachttijden, de werkdruk en de omvang van de werkweek van tandartsen.

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd via de praktijkadministraties van een steekproef van tandartsen. Daaruit worden gegevens verzameld over de behandelingen die zij hebben uitgevoerd bij een (anonieme) steekproef van hun patiënten. Dit gebeurt geheel geautomatiseerd via een webportal.

Omnibusenquête

Tenminste jaarlijks worden gegevens verzameld over opvattingen en gedragingen van tandartsen met betrekking tot uiteenlopende (actuele) aspecten van de beroepsuitoefening. Ook dit onderzoek vindt plaats bij een steekproef van tandartsen en gebeurt doorgaans via een webenquête. Een enkele keer wordt een telefonische enquête uitgevoerd.

Het artikel Project Peilstations: monitor tandheelkundige beroepsuitoefening belicht de achtergrond en opzet van dit project. En toont enkele ontwikkelingen in de werk- en praktijksituatie van tandartsen en de zorg die zij verlenen.