Vorige
Volgende

Zorgverlening door mondhygiënisten

De mondhygiënist richt zich vooral op de preventieve mondzorg, waaronder het voorkomen van cariës en tandvlees­aandoeningen.

Hieronder valt het screenen op afwijkingen, het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan binnen het eigen deskundigheidsgebied. De behandeling bestaat onder meer uit het instrueren van de juiste mondverzorging, het geven van voorlichting over gebitsaandoeningen en juiste voedingsgewoonten en het verwijderen van plaque en tandsteen. Voor zover bevoegd, kunnen mondhygiënisten in opdracht van de tandarts ook primaire cariës behandelen.
Voor meer informatie over het werkterrein van mondhygiënisten zie de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

Verwijzing
In 2016 verwijst 91% van de tandartsen naar eigen zeggen patiënten naar een mondhygiënist, binnen of buiten de eigen praktijk. In relatie tot hun reguliere patiëntenbestand gaat het daarbij om 14% van deze reguliere patiënten die met regelmaat op verwijzing naar de mondhygiënist gaat (KNMT). De tabel laat zien voor welke (deel)behandelingen patiënten onder meer worden verwezen naar mondhygiënisten.

Tandartsen kunnen patiënten incidenteel naar de mondhygiënist verwijzen, maar ook ‘doorlopend’. Verder kan het gaan om verwijzing binnen de eigen praktijk, maar ook daarbuiten. In 2016 is aan tandartsen met een eigen praktijk gevraagd of en hoe vaak zij dit doen. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek Samenwerking met de mondhygiënist.

Tandheelkundige (deel)behandelingen waarvoor tandartsen patiënten verwijzen naar mondhygiënisten, in 2016
Zelfstandig uit te voeren
- subgingivaal tandsteen verwijderen97%
- maken van pocketstatussen83%
- supragingivaal tandsteen verwijderen75%
- instructie mondhygiëne72%
- maken en interpreteren DPSI-scores42%
In opdracht van de tandarts uit te voeren
- toedienen van anesthesie14%
- maken van röntgenfoto's13%
- eenvlakspreparatie7%
- eenvlaksrestauratie5%

Bron: KNMT