Zorgverlening door mondhygiënisten

De mondhygiënist richt zich vooral op de preventieve mondzorg, waaronder het voorkomen van cariës en tandvlees­aandoeningen.

Hieronder valt het screenen op afwijkingen, het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan binnen het eigen deskundigheidsgebied. De behandeling bestaat onder meer uit het instrueren van de juiste mondverzorging, het geven van voorlichting over gebitsaandoeningen en juiste voedingsgewoonten en het verwijderen van plaque en tandsteen. Voor zover bevoegd, kunnen mondhygiënisten in opdracht van de tandarts ook primaire cariës behandelen.
Voor meer informatie over het werkterrein van mondhygiënisten zie de beroepsvereniging NVM Mondhygiënisten.

Mondhygiënisten in tandartspraktijken

Blijkens onderzoek van de KNMT in 2023 werkte bij 54% van de praktijkhoudende tandartsen gemiddeld 2,0 mondhygiënisten in de praktijk.

Verwijzing

Maar bijna alle (89%) tandartsen verwezen patiënten naar deze zorgverlener. Zoals de taartdiagram laat zien, gebeurde dit dus naar mondhygiënisten binnen de eigen praktijk, maar ook naar mondhygiënisten elders.

Verwijzing door tandartsen naar mondhygiënisten, in 2023

i

Bron: KNMT

Verder kon het daarbij gaan om een incidentele, maar ook om een regelmatige verwijzing van de patiënt. Zie voor meer onderzoeksuitkomsten van de verwijzing door tandartsen naar mondhygiënisten de samenvatting Samenwerking met de mondhygiënist.