Bekostiging en macro-uitgaven

In 2018 bedroegen de totale uitgaven aan de gezondheidszorg 76.884 mln (CBS). De uitgaven aan mondzorg in tandheelkundige praktijken bedroegen in dat jaar 3.194 mln (CBS). Dit komt neer op 4,15% van de totale zorguitgaven.

Een klein deel van die uitgaven aan mondzorg wordt publiek gefinancierd uit de basisverzekering. Hieronder vallen:

  • de mondzorg aan de jeugd tot 18 jaar
  • voor volwassenen de chirurgische zorg door MKA-chirurgen en de uitneembare kunstgebitten
  • de bijzondere tandheelkundige zorg (VWS).

In 2018 is volgens gegevens van Zorginstituut Nederland 760,0 miljoen uitgegeven aan deze publiek gefinancierde mondzorg.

De overige privaat gefinancierde mondzorg wordt deels betaald uit aanvullende verzekeringen die patiënten hiervoor hebben afgesloten. Uit gegevens van Vektis kan worden opgemaakt dat in 2018, evenals in de voorgaande vier jaren, bijna 85% van de volwassenen een aanvullende verzekering had. En dat deze aanvullende verzekering in ongeveer driekwart van de gevallen (76%) een dekking had voor tandartskosten.