Vorige
Volgende

Bekostiging en macro-uitgaven

In 2018 bedroegen de totale uitgaven aan de gezondheidszorg bijna 76,9 miljard (CBS). De uitgaven aan mondzorg bedroegen in dat jaar bijna 3,2 miljard (CBS). Dit komt neer op bijna 4,2% van de totale zorguitgaven.

Een klein deel van die uitgaven aan mondzorg wordt publiek gefinancierd, dat wil zeggen dat deze wordt bekostigd uit de basisverzekering. Hieronder vallen:

  • de mondzorg aan de jeugd tot 18 jaar
  • voor volwassenen de chirurgische zorg en de uitneembare kunstgebitten
  • de bijzondere tandheelkundige zorg (VWS).

In 2018 is volgens gegevens van Zorginstituut Nederland 760,0 miljoen uitgegeven aan deze publiek gefinancierde mondzorg door tandartsen en mondhygiënisten.

De overige privaat gefinancierde mondzorg wordt deels wordt betaald uit aanvullende verzekeringen die patiënten hiervoor hebben afgesloten. Uit gegevens van Vektis kan worden opgemaakt dat in 2018, evenals in de voorgaande vier jaren, ongeveer 84% van de volwassenen een aanvullende verzekering heeft. En dat deze aanvullende verzekering in 76% van de gevallen een dekking heeft voor tandartskosten.