Vorige
Volgende

Kwaliteitsbeleid

De leden van de KNMT hebben de professionele standaard aangenomen waarin staat dat van tandartsen mag worden verwacht een ‘op grond van wetenschap en ervaring aangewezen wijze van tandheelkundig handelen , zoals een gemiddeld bekwame tandarts zou doen, met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concrete handelingsdoel’.
Hoe kunnen tandartsen hieraan voldoen? De KNMT biedt haar leden daarover de benodigde informatie en hulpmiddelen. Enkele voorbeelden op dit gebied staan op deze pagina.

Zo hebben tandartsen de mogelijkheid tot deelname aan gestructureerd intercollegiaal overleg, IQual. Verder is er het onafhankelijke en openbare Kwaliteitsregister Tandartsen, met daarin tandartsen die voldoen aan een aantal registratienormen. Overigens hebben ook de mondhygiënisten zo’n register.

Patiënten kunnen bij de KNMT terecht voor uiteenlopende informatie over mondzorg (zie ‘Patiëntenvoorlichting’) en meer specifiek voor vragen over de zorgverlening door hun tandarts bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Tandartsen kunnen een door de KNMT erkende patiëntenenquête laten uitvoeren (zie ‘Patiënttevredenheid’).

De KNMT heeft voor haar leden een klachtenregeling. En er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen, zie Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).