Vorige
Volgende

Kwaliteitsbeleid

Het KNMT-Kwaliteitssysteem voor de tandheel­kunde omvat, net als soortgelijke systemen van andere (para)medische beroepsgroepen, vier aandachtsvelden. Daarbij gaat het om het onderhouden en bevorderen van de deskundigheid van de tandarts en het normeren van beroeps­uitoefening via onder meer praktijkrichtlijnen en de professionele standaard. Zie voor meer informatie Kwaliteit in de tandartspraktijk.

Verder betreft het initiatieven op het gebied van systematische kwaliteitsbewaking (via gestructureerd intercollegiaal overleg) en tenslotte het borgen van kwaliteit (via onder andere een kwaliteitsregister). Met de activiteiten op deze vier terreinen wordt de kwaliteit van de mondzorg gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd. Zodanig dat deze voldoet aan de kwaliteitsaspecten cliëntgerichtheid, tijdigheid, veiligheid, effectiviteit, efficiency en toegankelijkheid.

In 2014 is aan recent afgestudeerde tandartsen gevraagd hoeveel belang zij hechten aan enkele (individuele) initiatieven voor het op peil houden en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Zie voor de uitkomsten hiervan Wel of niet verplicht.